Ce rol are punerea mâinilor la primirea Duhului Sfânt?

Recent am primit următoarea întrebare despre darul Duhului Sfânt:

Azi am început să citesc cartea Faptele Apostolilor ca să mă familiarizez mai bine cu procesul extinderii bisericii primare. Citind capitolul 8 mi-a apărut o întrebare: Cum se poate să te rogi pentru ca cineva să primească Duhul Sfânt şi cum era dat Duhul Sfânt cuiva prin punerea mâinilor altor persoane?

Cum căpătăm darul Duhului Sfânt ?

Primul caz când Duhul Sfânt a fost dat cu punerea mâinilor (Faptele Apostolilor 8 )

Când a început o mare prigoană asupra bisericii din Ierusalim, creştinii au plecat în diferite părţi şi oriunde au mers, spuneau Evanghelia. Să nu uităm că până atunci, doar Evreii crezuseră în Domnul Isus ca şi Mântuitor şi chiar apostolii credeau că mesajul Evangheliei este doar pentru poporul Evrei. Cei din Samaria, erau atât de dispreţuiţi de evrei în general, încât Evanghelia după Ioan ne relatează că Iudeii nu aveau nici un fel de legături cu Samaritenii şi nici măcar nu doreau să treacă prin regiunea lor când mergeau din Iudea în Galilea. Acum, din moment ce creştinii fugiţi din Ierusalim au venit şi au spus Evanghelia la cei din Samaria, Scriptura ne relatează că:

Apostolii, care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la Samariteni, şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt. (Faptele Apostolilor 8:14-17)

Înainte să vedem de ce a rânduit Dumnezeu ca cei din Samaria să primească Duhul Sfânt anume prin punerea mâinilor apostolilor Petru şi Ioan, să mai privim la un caz descris în Faptele Apostolilor pe care îl găsesc foarte similar.

Cum Neamurile au primit prima dată Duhul Sfânt? (Faptele Apostolilor 10 )

Corneliu era un sutaş roman care se închina lui Dumnezeu şi căuta mântuirea Lui. În mod miraculos, Dumnezeu le-a arătat vedenii în mod separat în acelaşi timp lui Corneliu şi Apostolului Petru care se afla în Iope, astfel aranjând întâlnirea lor. Dacă nu cunoaşteţi detalii, vă sfătui să citiţi capitolul 10 din cartea Faptele Apostolilor. Pentru noi acum este important să cunoaştem că atunci a fost prima dată când Petru a întrat să predice Evanghelia la neamuri şi ca să-i schimbe conceptul despre celelalte popoare în raport cu mântuirea, Dumnezeu a trebuit să-l confrunte în vedenia pe care a văzut-o pe acoperişul casei când se afla la Iope, înainte ca să vină ostaşii trimişi de Corneliu după el. Petru a ascultat de Duhul Sfânt, a mers cu ostaşii trimişi de Corneliu şi ajuns la Cezarea, a întrat în casa lui Corneliu şi a început să predice Evanghelia. În predica lui, ajuns la punctul când a spus că oricine crede în Isus, capătă prin Numele Lui, iertarea păcatelor, Scriptura ne relatează:

Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. Toţi credincioşii tăiaţi împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste Neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: „Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?” Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. (Faptele Apostolilor 10:44-48)

Adevăruri importante ce scot în evidenţă aceste două cazuri

  • În ambele cazuri, a fost ceva care s-a întâmplat pentru prima dată şi anume, în primul caz au primit Duhul Sfânt Samaritenii şi în al doilea caz au primit Duhul sfânt pentru prima dată cei dintre Neamuri.
  • Aceasta a fost o dovadă, mai ales pentru creştinii care proveneau dintre Evrei, că Dumnezeu nu caută la faţa omului, ci dă mântuire şi Duhul Sfânt în acelaşi fel şi în aceeaşi măsură tuturor celor ce cred şi primesc mântuirea oferită de Domnul Isus Hristos.
  • Duhul Sfânt nu se primeşte în mod obligatoriu cu rugăciunea cuiva şi cu punerea mâinilor. În casa lui Corneliu nu a fost nici unul din aceste doua elemente, ci Duhul Sfânt s-a pogorât atunci când oamenii adunaţi au auzit despre rolul mântuitor al credinţei în Domnul Isus Hristos şi când au crezut.
  • Rugăciunea apostolilor şi punerea mâinilor la primirea Duhului Sfânt a avut mai degrabă rolul de a le arăta Iudeilor, Samaritenilor şi tuturor neamurilor că toţi ei alcătuiesc aceeaşi Biserică a lui Hristos şi că trebuie să fie supuşi autorităţii apostolilor, aşa cum a rânduit Domnul Isus Hristos.