Ce rol a avut Beniamin în Biblie?

Întrebare:

Ce rol a avut Beniamin în Biblie?

Prima mențiune a numelui Beniamin în Biblie o găsim în cartea Geneza din Sfinta Scriptură, când Iacov, fiul lui Isaac, i-a pus celui mai mic fiu al său numele Beniamin, ceea ce înseamnă Fiul Dreptei (Genesa 35:18). Beniamin, alături de ceilalți frați ai săi, Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Zabulon, Isahar, Dan, Gad, Așer, Neftali,  și Iosif alcătuiesc cele dousprezece seminții ale lui Israel. Cu trecerea timpului, din Beniamin a crescut o seminiție foarte mare la număr, ca de fapt și din ceilalți frați ai săi, care, la rândul lor, au format poporul evreu.

Apoi, pe vremea lui Moise, Dumnezeu i-a poruncit acestuia  ca să facă adunarea întregii adunări a copiilor lui Israel după familiile lor și după casele părinților lor. Astfel, când au ajuns la seminția lui Beniamin, Biblia ne spune că doar bărbații de la vârsta de douăzeci de ani în sus au fost treizeci și cinci de mii patru sute. În așa număr mare a binecuvântat Dumnezeu semințina ieșită din Beniamin, fiul lui Iacov și al Rahelei.

De-a lungul istoriei poporului Israel,  seminția lui Beniamin a avut un rol foarte important.  Fii lui Beniamin sau urmașii acestuia de multe ori au oscilat în umblarea lor cu Dumnezeu. Au avut parte de experiențe frumoase cu Dumnezeu și, totodată, au mâhnit foarte tare fața Lui. În Vechiul Testament în cartea Judecători, Dumnezeu  descrie un caz de neascultare a urmașilor lui Beniamin. Aceștia nu i-au izgonit poporul iebusit care locuiau la Ierusalim și poporul iebusit a locuit cu seminția lui Beniamin în acest oraș, deși Dumnezeu le-a spus foarte clar că iebusiții sunt un popor păgân care  trebuia alungat, pentru a-i astfel pe beniamiți  de păcatele la care erau dedați  aceștia. Tot în cartea Judecători  mai aflăm  că oamenii din seminția lui Beniamin au ales să meargă pe calea imoralității, iar pentru acest lucru Dumnezeu i-a pedepsit foarte grav, până acolo încât a fost nimicită aproape întreaga seminție din cauza păcatului imoralității în care a fost implicată seminția lui Beniamin.

Dar aceeași seminție a lui Beniamin peste ceva timp, Dumnezeu a ales primul împărat pentru Israel. Este vorba de Saul, care a condus poporul Israel mai multă vreme. Saul a fost liderul lui Israel și Dumnezeu l-a condus spre multe victorii împotriva dușmanilor poporului Său. Din păcate nici inima lui Saul nu a stat lipită de Domnul așa cum trebuia să o facă un împărat,  astfel Dumnezeu i-a luat împărăția și ulterior Saul  a trebuit să suporte consecințele pentru păcatelele făcute, atât el cât și întreaga lui familie.

Dumnezeu a mai binecuvântat  deasemenea această semniție prin faptul că din ea a ieșit și autorul celor mai multe epistole din Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel, al cărui nume la naștere la fel era Saul. (Filipeni 3:5). Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze poporul evreu cu multă mântuire și ascultare de Domnul Isus, iar pe noi să trăim o viață plăcută înaintea Domnului.