Sunt creştinii datori să împlinească toate poruncile din Vechiul Testament?

Întrebare:

Rog să mă ajutaţi să mă clarific cu privire la o întrebare foarte importantă: Este oare obligatori pentru noi, creştinii, să ne străduim să împlinim toate poruncile lui Dumnezeu date în Vechiul Testament? Astfel, trebuie să respectăm sâmbăta ca şi zi de odihnă şi să nu facem nici o lucrare în această zi? Mulţumesc pentru răspuns.

Umbra lucrurilor viitoare

Foarte multe din legile lăsate de Dumnezeu în Vechiul Testament au fost date specific poporului Israel şi au purtat în sine simboluri care indicau spre Hristos. De aceea, când scrie creştinilor din oraşul Colose, apostolul Pavel a spus:

Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. (Coloseni 2:16-17)

Astfel, legile cu privire la mâncări, la băuturi, la zilele de sărbătoare şi chiar Sabatul au fost umbra lucrurilor viitoare pentru că ele toate au indicat la ceea ce avea să se împlinească în Hristos Isus.  Iată un exemplu…

Exemplul cu animalele curate şi necurate

În Vechiul Testament Dumnezeu a dat legi conform cărora animalele se împărţeau în curate şi necurate şi evreilor le era interzis să mănânce carnea animalelor necurate. În cartea Faptele Apostolilor ne este relatat cum pe când se afla Apostolul Petru (evreu din naştere) în cetatea Iope, a avut o vedenie prin care s-a pogorât din cer o faţă de masă cu tot felul de bucate din animale necurate şi Dumnezeu i-a cerut să mănânce. Imediat după această vedenie au venit la poartă oamenii trimişi de sutaşul Corneliu, care era roman (nu evreu) şi l-au chemat pe Petru să le vestească Evanghelia. Când a venit la Ierusalim, Apostolul Petru le-a explicat celorlalţi apostoli că prin vedenia aceasta Dumnezeu i-a arătat să nu mai numească pe nimeni necurat, pentru că şi neamurile au parte de mântuire şi de Duhul Sfânt în aceeaşi măsură ca şi evreii. Astfel, doar în cartea Faptele Apostolilor vedem ce au preaumbrit legile cu animale curate şi necurate şi mai vedem că aceste legi nu mai fac sens acum.

Hotărârea Consiliului Apostolic

Când a fost ridicată de către primii creştini întrebarea cu privire la ce legi din Vechiul Testament trebuie să fie respectate şi care nu, apostolii au convocat un consiliu la Ierusalim şi au trimis către biserici o circulară în care au anunţat despre hotărârea luată de ei prin Duhul Sfânt:

Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii şi fraţii: către fraţii dintre Neamuri care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune! Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea; noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi Pavel, oamenii aceştia care şi-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. Am trimis, dar, pe Iuda şi pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleaşi lucruri. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!” (Faptele apostolilor 15:23-29)

Şi despre Sabat

Cât priveşte odihna din ziua Sabatului, aceasta a fost o umbră a odihnei adevărate pe care o primeşte fiecare creştin atunci când crede din toată inima în Domnul Isus şi întră în Noul Legământ cu El. Creştinii în fiecare duminică celebrează Învierea Mântuitorului.