La ce înviere se referă Apostolul Pavel în Filipeni 3:11?

Întrebare:

Vă rog să-mi răspundeţi şi mie la o întrebare. La ce înviere se referă Pavel în Epistola către Filipeni 3:11 având în vedere că toţi oamenii vor învia, unii pentru răsplată şi alţii pentru condamnare, iar la momentul în care el scrie această epistolă experimentase naşterea din nou. Este cumva vorba de vreo înviere specială? Fiţi binecuvântat.

Ca să înţelegem mai bine voi trece aici textul biblic menţionat împreună cu versetul care îl precedă:

Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. (Filipeni 3:10-11)

Da, cred că Apostolul Pavel se referă la învierea sfinţilor care îşi vor primi răsplata lor şi următoarele versete sunt o confirmare, pentru că spune astfel:

Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. (Filipeni 3:12-14)

Vreau să închei cu ce spune Apostolul Pavel în continuare şi anume:

Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă. Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel. (Filipeni 3:15-16)