Ce înseamnă fraza „unde va fi trupul acolo se vor strânge vulturii” din Luca 17:37?

Următoarea întrebare ține de fraza Domnului Isus care spune că unde va fi trupul acolo se vor strânge vulturii:

Cum sa înțelegem corect textul din Evanghelia după Luca 17:37?

Iată ce scrie în acest text:

Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El a răspuns: „Unde va fi trupul acolo se vor strânge vulturii.” (Luca 17:37)

Ce este acest trup? Cine sunt acești vulturi? Ce loc este acesta? Ce a vrut să spună Mântuitorul cu această expresie? Ca să găsim răspunsul la toate aceste întrebări, este necesar să înțelegem contextul în care a spus Domnul Isus aceste cuvinte. Contextul este cheia înțelegerii sensului oricărui text și ruperea din context este un pretext să fie dată oricare interpretare numai nu cea adevărată și corectă. Deci, să vedem ce spune contextul. De la versetul 22 până la versetul 37 din acest capitol 17 al Evangheliei după Ioan, Domnul Isus le vorbește ucenicilor despre a doua Sa venire și anume despre venirea pe pământ, care va fi după necazul cel mare și care nu trebuie să fie confundată cu ziua Răpirii, când Domnul Isus va veni pe norii cerului ca să-Și răpească Biserica. Începând de la versetul 34 până la 36, Mântuitorul spune că atunci unii vor fi luați și alții vor fi lăsați. Ucenicii au întrebat: “Unde, Doamne?” Întrebarea aceasta poate fi cu privire la cei care vor fi luați, dar mai mult posibil că este cu privire la cei care vor fi lăsați, căci cu ei a încheiat Domnul Isus afirmația Sa din versetul 36. Deci, avem tot temeiul să credem că prin fraza: “Unde va fi trupul acolo se vor strânge vulturii” Domnul Isus a descris cum va arăta locul unde vor rămâne cei care au fost lăsați.

Este foarte bine că există un text paralel care prezintă același eveniment și se află textul în Evanghelia după Matei. Îl voi aduce aici în întregime:

De aceea, când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi; cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă; şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea! Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat. Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar , din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva: ‘Iată, Hristosul este aici sau acolo!’, să nu-l credeţi. Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi, vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: ‘Iată-L în pustie’, să nu vă duceţi acolo! ‘Iată-L în odăiţe ascunse’, să nu credeţi. Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. (Matei 24:15–28)

Ați observat că a descris același eveniment al necazului celui mare, apoi venirea Domnului Isus Hristos și se încheie cu aceleași cuvinte, doar că de data aceasta explică că acel trup nu este altceva decât stârvul la care se vor aduna vulturii. În cartea lui Iov se face referință la una din calitățile lui care este să găsească unde sunt cadavrele ca să le consume, cum este scris: “acolo unde sunt hoituri, acolo-i şi vulturul”. Deci, Domnul Isus descrie cum va fi locul unde vor rămâne cei care au fost lăsați și este un loc cu cadavre care au fost lăsate fără a fi îngropate și au venit vulturii să le consume carnea.

În Moldova și România nu vedem așa de mulți vulturi și poate cineva se va mira de unde pot să vină deodată așa de mulți vulturi. Dacă mergi în Pakistan sau India, te vei mira cât de mulți vulturi zboară deasupra orașelor și tocmai sunt vulturi de cei care consumă cadavre și se hrănesc din gunoaie. Și așa sunt de mulți că uneori pot să zboare brusc și să smulgă bucata de pâine din mâna cuiva sau să atace copiii din oraș. Având în vedere că una din calitățile vulturilor acestora este să se orienteze rapid și să vină acolo unde sunt cadavrele, nu este nimic de mirare.

https://en.wikipedia.org/wiki/Carrion

În Apocalipsa 19:11-21 este descrisă lupta Domnului Isus Hristos cu neamurile care urmează pe Antihrist și pe proorocul mincinos. Citiți cu atenție cele văzute de apostolul Ioan și luați aminte la ceea ce scrie despre păsările care vor mânca cadavrele celor care vor muri în această luptă.

Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!” Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toate păsările s-au săturat din carnea lor. (Apocalipsa 19:17–21)

Dacă doriți să cunoașteți în detalii cum se va desfășura această luptă, cât și celelalte profeții din Apocalipsa, vă recomand să studiați toate cele 4 părți ale studiului inductiv asupra cărții Apocalipsa. Mie mi-au fost de un foarte mare ajutor în cercetarea și înțelegerea profețiilor Bibliei. Folosiți-vă de opțiunea oferită la site ca să vă înscrieți într-un grup de studiu biblic din orașul unde locuiți sau prin Skype. Dumnezeu să vă binecuvânteze.