Ce înseamnă să dai în numele unui ucenic? (Matei 10:42)

Întrebare:

Cum să înţeleg pasajul din Evanghelia după Matei 10:40-42? Cum să-l aplic în viaţa mea? Ca şi viitor slujitor al bisericii am nevoie să ştiu cum să răspund celor ce-mi vor pune această întrebare. Ce înseamnă să dai în numele unui ucenic?

Textul

Să vedem mai întâi ce scrie întreg pasajul la care se face referinţă:

Cine vă primeşte pe voi Mă primeşte pe Mine; şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Cine primeşte un proroc, în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc; şi cine primeşte pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata. (Matei 10:40-42)

Contextul

Pasajul acesta a fost spus de Domnul Isus la încheierea unui mesaj adresat celor 12 apostoli înainte ca să-i trimită să propovăduiască Evanghelia la oile pierdute ale casei lui Israel. Despre aceasta ne relatează începutul capitolului 10 şi apoi este scris tot acest mesaj al Domnului Isus adresat apostolilor. Chiar de la bun început le-a spus ca să nu-şi facă griji cu privire la nevoile lor materiale în această misiune pentru că „vrednic este lucrătorul de hrana lui”. I-a avertizat despre toate problemele şi persecuţiile care îi aşteaptă în cale şi că lucrurile vor ajunge până acolo că unii din ucenicii Lui vor fi daţi la moarte chiar de cei dragi ai lor. Deci, cele spuse în versetele 40-42 sunt în contextul trimiterii celor 12 apostoli în misiune.

Răsplata celui care va primi pe ucenici

Accentul în acest  pasaj este pus pe răsplata celor care îi vor primi pe ucenicii Domnului Isus şi anume, vor avea o răsplată de la Domnul Isus şi de la Dumnezeu, pentru că cine îi primeşte pe ucenici, primeşte pe Isus şi cine primeşte pe Isus, primeşte pe Dumnezeu care L-a trimis.

Micuţii sunt ucenicii

Pentru unii la citirea textului nu este clar cine sunt aceşti micuţi despre care spune Domnul Isus. Ei sunt ucenicii şi iată trei dovezi în această privinţă:

  1. Domnul Isus discuta cu cei 12 când a spus „unuia din aceşti micuţi”. Deci, la ei se adresa, altfel ar fi spus „acei micuţi”, sau ”acelor micuţi”.
  2. În acest context nu se mai vorbeşte de nimeni, alţi micuţi sau copii.
  3. În versetele 41 şi 42 Domnul Isus urmează aceeaşi analogice care o face dar vrea să arate că este diferită răsplata. El spune că „cine primeşte un prooroc, va primi răsplata unui prooroc şi cine primeşte pe un om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit” şi, urmând aceeaşi logică şi ordine spune „oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata”.

Ce înseamnă să dai în numele unui ucenic?

Să-i dai pentru că este ucenicul Domnului Isus Hristos şi pentru că îndeplineşte porunca şi misiunea la care l-a trimis Isus ca să propovăduiască Evanghelia.

Aplicaţia practică

Ari fi mai multe aplicaţii, dar cele mai importante sunt acestea două:

  1. Să nu te împiedice nimic în lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu şi nu cumva din pricina lipsurilor materiale să te laşi de lucrarea Evangheliei. Să nu uiţi nici odată că „vrednic este lucrătorul de plata lui” şi că Mântuitorul îţi va împlini nevoile şi îţi va da o mare răsplată la arătarea Sa din ceruri.
  2. Să te îngrijeşti de alţi ucenici ai Domnului Isus care îndeplinesc porunca Lui şi cu dedicare merg să vestească Evanghelia. Când vor veni în biserica pe care o vei păstori sau în casa ta, să-i primeşti într-un chip vrednic de Dumnezeu şi să-i ajuţi în lucrarea lor cu ce poţi, fără să aştepţi ceva de la ei în schimb. Răsplata ta va fi de la Dumnezeu şi de la Domnul Isus care a spus că nici măcar pentru un pahar de apă dat celor ce se trudesc în Evanghelie nu-ţi vei pierde răsplata.