Ce înseamnă să ai valori pro-familie?

 ”Iau azi cerul şi pămîntul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta.” (Deuteronom 30:19)

  După cum am văzut, viziunea homosexualilor despre o societate fără nici o restricţie cu privire la comportamentul sexual este o fantezie imatură şi egocentrică. Ea promovează un comportament împotriva procreării, deseori asociat cu boală, dependenţă, psihopatologie, avort şi durata mai scurtă a vieţii, pe scurt, o “cultură a morţii”.

În contrast, viziunea creştină despre o societate bazată pe familie crează o “cultură a vieţii” prin promovarea procreării responsabile şi educarea copiilor, grijii faţă de membrii familiei şi a responsabilităţii financiare. O astfel de societate oferă sănătate, longevitate, stabilitate, securitate şi prosperitate membrilor săi. Dar doar o susţinere convingătoare şi perseverenţă vor face ca viziunea noastră să devină realitate. Creştinii trebuie să lupte eficient cu oponenţii lor, pentru ca viziunea creştină şi nu a lor să predomine. Dar atenţia noastră trebuie să fie asupra implimentării treptate a viziunii noastre şi nu în zădărnicirea viziunii lor. Este o diferenţă importantă. De exemplu, noi putem opri căsătoriile “gay”, dar să avem în continuare o societate dezintegrată, plină de familii distruse şi perversiune. De aceea noi trebuie să promovăm valorile pro-familie în mod agresiv şi activ.

 A fi pro-familie nu înseamnă a fi împotrivă la ceva, deşi susţinătorii valorilor pro-familie sunt destul de împotrivitori faţă de mişcările şi instituţiile care subminează securitatea vieţii familiale.

Pro-familie înseamnă apărarea familiei naturale aşa cum a conceput-o Dumnezeu: un bărbat şi o femeie, copiii lor în siguranţa şi sfinţenia legământului căsătoriei.

Pro-familie înseamnă nu doar recunoaşterea importanţei familiei ca şi instituţie, dar şi angajamentul de a asigura, prin orice mijloc onorabil, întîietatea ei culturală.

Pro-familie înseamnă promovarea abstinenţei până la căsătorie, credincioşie în căsătorie şi devotamentul părinţilor faţă de copiii lor.

Mai jos este un sumar scurt al perspectivei creştine asupra familiei şi sexualităţii umane, exprimată în termeni moderni. Acestea sunt pilonii mişcării pro-familie.

  1. Familia naturală, compusă dintr-un bărbat şi o femeie, şi copiii lor prin naştere sau adopţie, constituie baza societăţii. Acest adevăr este recunoscut fie expres sau implicit de majoritatea naţiunilor, culturilor şi de religiile majore de-a lungul întregii istorii.
  2. Heterosexualitatea este design-ul obişnuit al tuturor fiinţelor umane. Fiecare din noi este fie bărbat, fie femeie, cu un sistem de reproducere care se completează perfect cu cel al persoanei de sex opus. Nu există “al treilea gen”.
  3. Dorinţa sexuală umană îşi are originea în şi derivă din fiziologia reproductivă a persoanei şi astfel întreaga sexualitate umană este bazată pt heterosexualitate prin naştere.
  4. Impulsul sexual este una din cele mai puternice forţe în viaţa omului. El poate fi în aceeaşi măsură creativ sau destructiv. Instituţia familiei implică şi direcţionează acest impuls în mod constructiv.
  5. Căsătoria este insituţia socială şi religioasă desemnată să stăpînească puterea impulsului sexual pentru procrearea şi îmbogăţirea vieţii şi să prevină dauna sa potenţială pentru indivizi, familii şi societăţi. Fără căsătorie, familiile naturale sunt înclinate spre instabilitate şi destrămare, pentru că bărbaţii şi femeile sunt mai uşor momiţi de la familiile lor spre alte relaţii sexuale. Infidelitatea sexuală şi promiscuitatea duc la familii distruse, răspândirea bolilor sexuale, mai mare sărăcie pentru femei şi copii şi o traumă emoţională pentru membrii familiei, care vor duce spre unele cazuri de violenţă, şi chiar omor sau/şi suicid.
  6. Familiile destrămate sau cu un singur părinte sunt mai predispuse pentru a produce copii afectaţi emoţional, care la rîndul lor au mai puţine şanse să creeze propriile lor familii şi mai predispuşi să dezvolte următoarele comportamente patologice şi anti-sociale: violenţă, dependenţă de droguri şi alcool, crimă, nereuşită în şcoală, suicid şi boli mentale.
  7. O societate bazată pe căsătorie care îşi încurajează cetăţenii să se abţină de la sex până la căsătorie şi să rămînă credincioşi partenerilor de căsătorie, îşi culege beneficiile printr-o stabilitate familială mult mai mare şi mai puţine probleme sociale. Experienţa şi cercetările confirmă că respectarea design-ului familiei naturale produce rezultate pozitive, în timp ce respingerea acestui model produce rezultate negative. (traducere Rodica Filat)