La ce se referă Domnul Isus când spune ”minţind din pricina Mea”?

Întrebare:

Astăzi in pauza de prânz am ascultat fericirile spuse de Isus in predica de pe munte, si am o nelămurire legata de cea de mai jos. Înțeleg ca Hristos le-a zis ucenicilor ca vor avea de suferit din cauza propovăduii Cuvântului sau din partea necredincioșilor, dar ce nu înțeleg este expresia „mințind pentru Mine”. La ce se refera exact?

La ce se referă Domnul Isus când spune ”minţind din pricina Mea”?Înainte ca să răspund voi cita versetul biblic la care vă referiţi şi care spune astfel:

Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi. (Matei 5:10-12)

Astfel scrie traducerea în versiunea Bisericii Ortodoxe Române. În traducerea Bibliei după Dumitru Cornilescu acelaşi verset spune astfel:

Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. (Matei 5:10-12)

Presupun că cunoaşteţi limba engleză şi de aceea voi folosi aici pasajul din traducerea în versiunea New American Standard Biblie.

„Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. „Blessed are you when men cast insults at you, and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely, on account of Me. „Rejoice, and be glad, for your reward in heaven is great, for so they persecuted the prophets who were before you.” (Mattew 5:10-12)

Sensul expresiei “vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea” este acelşi ca şi “din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră”. Deci, noi trebuie să ne vedem fericiţi atunci când oamenii vor minţi şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva noastră tocmai din pricina că suntem ucenicii lui Isus Hristos, deci, din pricina Lui.

Persecuţia şi suferinţa este partea din viaţa fiecărui creştin adevărat şi mai ales atunci când cineva se întoarce la Hristos încep să-l persecute chiar cei din familie, părinţi, soţ, soţie, fraţi, copii, etc. Dumnezeu să ne ajute să stăm tari în mijlocul persecuţiilor.