Biblia este mai mult decât o Carte veche

Ce este Biblia? Sfânta Scriptură este numită Scrisoarea de Dragoste a lui Dumnezeu. În Biblie găsim tot planul de mântuire al omenirii, începând cu Geneza- de la căderea în păcat a primilor oameni, până la răzbunarea copiilor Săi- din Apocalipsa. Tot ce cuprinde Sfânta Scriptură este manifestarea dragostei lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Societatea din toate timpurile a eronat importanța și schimbarea pe care o face Dumnezeu prin studierea Sfintelor Scripturi. Unii consideră Biblia o carte cu fabule pentru cei care au ”mintea rămasă la epoca medievală”. Totuși, cei care au cunoscut pe Dumnezeu și iertarea păcatelor, făgăduința vieții veșnice- pot spune cu certitudine că Cuvântul lui Dumnezeu este harta care ne îndreaptă spre Împărăția lui Dumnezeu și care conține Cuvintele Vieții veșnice.

Psalmul 119 este dedicat în totalitatea Legilor și Cuvântului lui Dumnezeu. Să analizăm motivele pe care le aduce psalmistul și ce au de câștigat cei care prețuiesc și trăiesc Sfintele Scripturi!

”Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parc-aş avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile Tale şi cărările Tale le am sub ochi.” Psalmul 119:14-15

Vedem că Învățăturile lui Dumnezeu dau direcție în viață și cei ce le urmează au de câștigat mai mult decât cei ce posedă comori materiale. Cuvântul Domnului ne ajută să urmăm calea Lui și să avem privirea îndreptată spre veșnicie! Ce ar folosi unui om să câștige toate lucrurile din lume, dacă nu învață din Biblie cum să-și asigure viața de după mormânt?

”Învăţăturile Tale sunt desfătarea mea şi sfătuitorii mei.” Psalmul v.24

Cel care alege să cerceteze Cuvântul lui Dumnezeu sistematic Îl are ca și Sfătuitor pe Dumnezeu! El ne sfătuiește și ne dă din Înțelepciunea Sa atunci când noi ascultăm Cuvintele Lui pe care le găsim în Biblie! Să nu așteptăm să auzim voci miraculoase, sau lumini coborâte din cer pentru a afla voia lui Dumnezeu, pentru că Domnul ne-a lăsat Cuvântul Său pe paginile Sfintei Scripturi!

”Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei mele.” v.54

Viața noastră pe acest pământ este numită casă a pribegiei, unde nu mai este odihnă, ci mult zbucium și suferință. În această casă, orânduirile lui Dumnezeu și bucuria din cunoașterea lor este motivul cântărilor noastre de laudă la adresa Lui, pentru că prin Sfintele Scripturi avem nădejde.

”Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.” Romani 15:4

Dumnezeu ne dă și mângâiere și răbdare în tot ce trăim pe acest pământ- ca să ajungem la Ținta și Căpetenia credinței noastre- la Domnul Isus. Omenește, prin eforturi proprii nu este posibil. Doar studiind profund Cuvântul lui Dumnezeu putem ajunge să experimentăm aceste bucurii care nu se compară cu nimic din această lume.

”Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii.” v. 104

Dumnezeu prin Cuvântul Său ne arată ce este bine și ce este rău. Cei care cunosc Sfintele Scripturi primesc pricepere și direcție practică pentru toate situațiile vieții, depărtându-ne de tot ce este minciună și păcat. Cât de des Studiezi Cuvântul lui Dumnezeu? Este Biblia o prioritate în viața ta? Dumnezeu să ne ajute să ne alimentăm zilnic din Pâinea Vieții și din Apa Vie care poate potoli foamea și setea sufletului nostru. Doar așa vom avea parte de creștere și o viață roditoare.