Ce asemănări și deosebiri există între ortodocși și catolici?

Întrebare:

Îmi spune cineva si mie niște asemănări între religiile Ortodoxa și Catolică?

Primul lucru pe care trebuie să vi-l spun este că nu există religie ortodoxă și religie catolică. Există Religia Creștină iar Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă sunt două ramuri majore, sau confesiuni, sau denominațiuni ale creștinismului. Până în anul 1054, aceste două ramuri au mers împreună și au alcătuit o singură biserică, chiar dacă între ele deja se dezvoltau divergențele pentru că una se dezvolta în vestul și alta în estul fostului Imperiu Roman. Faptul că au existat aproape 1000 de ani împreună în cadrul aceleași biserici, deja este o dovadă că între aceste două ramuri ale creștinismului există multe asemănări.

Cea mai mare asemănare este că și unii și alții recunosc Sfintele Scripturi, adică 66 de cărți canonice ale Vechiului și Noului Testament. Și catolicii și ortodocșii au mai inclus în coperțile Bibliei un anumit număr de cărți apocrife și acestea au fost adăugate la Vechiul Testament. Dar, și unii și alții menționează că acestea sunt cărți apocrife și nu canonice.

Și catolicii și ortodocșii recunosc așa numita Sfântă Tradiție, doar că ea diferă și nu este aceeași la ambele biserici. O parte din sfinții care sunt considerați părinți ai Bisericii Ortodoxe nu sunt recunoscuți ca și părinți ai Bisericii Catolice și invers.

Ambele biserici recunosc așa numitele sfintele taine  cum este botezul, cununia, preoția, etc. Uneori, ei și le recunosc unii la alții și alte dăți nu. De exemplu, dacă un catolic decide să se facă ortodox, în unele cazuri i se va cere să se boteze din nou, sau să fie hirotonisit din nou (dacă este preot), iar în alte cazuri vor fi recunoscute sacramentele care au fost săvârșite în cadrul Bisericii Catolice.

În ambele biserici există posturi când creștinii se abțin de la anumite produse alimentare, doar că alimentele care sunt admise sau nu difera.

Și catolicii și ortodocșii cred că mai este o posibilitate pentru omul care după moarte a mers în iad să treacă în rai. Catolicii au învățătura despre purgatoriu iar ortodocșii cred că aceasta este posibil prin rugăciunile Bisericii. Domnul Isus a spus însă categoric, foarte categoric, că dacă nu se naște cineva din nou, cu nici un chip nu va vedea și nu va întra în Împărăția Cerurilor.

Și catolicii și ortodocșii cred că la Sfânta Împărtășanie pâinea și vinul se prefac în trupul și sângele Mântuitorului, dar catolicii fac cu azime, pe când ortodocșii cred că prefacerea aceasta poate fi realizată doar cu pâine dospită.

Și Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă se consideră a fi unica Biserică adevărată, dar și una și alta este exclusă, adică excomunicată de cealaltă.

Ar mai fi și alte multe asemănări între aceste două biserici, dar sper că în articolul acesta le-am acoperit pe cele mai importante.