De ce unii creștini preferă să se transfere din bisericile mari în cele mici?

Întrebare:

Frecventez o biserică mare aici, în Chișinău, și acolo sunt membră. E o biserică în care poți auzi mesaje bune, dar, totuși, bisericile mari au un dezavantaj: nu toți oamenii sunt implicați. Mi se pare că slujirea e evidentă la pastori, la diaconi, la slujitori, ușieri, și în majoritatea cazurilor sunt implicați doar bărbații. Iar eu, ca domnișoară, ce pot să fac? Fiind băiat ai de unde alege unde să te implici, iar ca fată, posibilitățile sunt mai limitate, poate corul. Dar eu aș vrea ceva mai mult, vreau să mă implic la maximum cu ceea ce mi-a dăruit Dumnezeu. La noi în biserică nu poți găsi o slujire pentru orice dar spiritual, de aceea mă gândeam la o biserică mai mică și în care să fie mai multe posibilități de implicare, să mă pot regăsi și eu în una din ele. Plus, un lucru foarte important, deși biserica e mare, totuși e mai greu să creezi relații de părtășie, parcă toți sunt mai individuali și nu poți simți pe deplin apartenența la un grup, în care fiecare mădular e luat în seamă și poate fi de folos pentru celelalte mădulare. Biserica e mare și mai dispersată decât o biserică mai mică, în care toți sunt ca o familie. Nu aș vrea să mă înțelegeți greșit, eu sunt mulțumită pentru fiecare binecuvântare a Domnului, doar că aș vrea să mă simt mai eficientă. Știu că Dumnezeu mă va întreba într-o zi ce am făcut cu darul care El mi-a dăruit și aș vrea să aduc 100% rod din ceea ce mi-a dăruit El. Nu aș vrea să roșesc și să am o scuză că nu am făcut nimic sau am făcut mai puțin decât aș putea să fac.
Încă un lucru care m-a motivat să fac acest pas și să caut o biserică mai mică, este faptul că atunci când mă confrunt cu o situație mai complicată, în care eu nu știu sigur care ar fi decizia mai corectă și sunt confuză, nu știu la cine mă pot adresa. Am nevoie de un consilier sau de un pastor potrivit, care m-ar înțelege și la care m-aș putea deschide. Să mă simt apropiată de acești oameni. Aici, în biserica mea, sunt pastori și sunt buni pastori, dar ca să vin la ei într-o situație complicată nu aș putea. Nici nu am făcut-o. Încercam să analizez cine ar putea fi potrivit, dar nu am găsit și cauzele sunt diferite: unii din ei sunt prea ocupați si nu mi-ar oferi timp, dar alții au alte preocupari bisericești și unii din membri deja de mult timp tot nu mai ajung să fie consiliați. Eu îi înțeleg pe pastorii noștri, că biserica este mare și, într-adevăr, e foarte dificil să reușești să faci toate lucrurile, dar asta e situația. Soluția ar fi să pună câțiva oameni cu darul de consiliere, îndemnare (încurajare), de diferit sex și diferită vârstă, și această echipă să fie prezentată în fața bisericii, ca membrii să poată alege cine ar fi potrivit nevoii sufletului lui să-i dea un sfat într-o situație grea. Sigur, această echipă ar conlucra în strâns cu echipa pastorală, având toți scopul de a îngriji de oițele Domnului. Sunt sigură că sunt multe persoane în biserică care ar avea nevoie de un sfat de la o persoană spirituală, care ar putea înțelege și încuraja. Fiecare se confruntă cu situații diferite în viața lui, dar este nevoită să facă față singură confruntărilor vieții de credință. Unii, de aceea și cad în disperare și deznădejde. Iar eu sunt un simplu membru, ce aș putea face eu? Asta e realitatea bisericilor mari în țara noastră, deși nici bisericile mici nu sunt scutite de prezența acestui sistem, în care nu-ți poți găsi locul. De aceea și caut o soluție bună și care să-I placă lui Dumnezeu. Ce ar trebui să fac? E o confruntare de a mea sau poate eu gândesc greșit? Mulțumesc frumos! Dumnezeu să vă ajute în lucrarea pe care o faceți!!!

Îmi pare rău de situația în care te afli, dar, este bine că ai scris și că ai prezentat-o în detalii. Poate ajung să citească mesajul și păstorii bisericii respective și ai altor biserici și să-și facă concluziile care se impun.  Eu personal cred că…

Numărul de oameni ai bisericii locale nu determină măsura implicării lor

Prima Biserică care s-a format în Ierusalim în ziua cincizecimii număra din prima zi aproape trei mii de suflete. (Fapte 2) Aceasta este un număr foarte mare și nici o biserică locală din Chișinău nu-l întrunește. Totuși, sfinții din prima biserică erau bine implicați pentru că se întâlneau în fiecare zi la Templu unde erau învățați de către Apostoli din Sfintele Scripturi, se rugau împreună și stăruiau în rugăciuni. Mai spune Scriptura că ei frângeau pâinea (făceau Cina Domnului)  pe la casele lor  și aceasta asigura o bună părtășie și legături frumoase între creștini. Acestea erau grupele mici din biserica mare nou formată în Ierusalim. Scriptura mai spune că ei stăruiau în legătura frățească, adică insistau să zidească relații frumoase unii cu alții și nu rămâneau indiferenți unul față de altul și față de cei noi veniți, căci în fiecare zi Dumnezeu adăuga la numărul lor. Este important pentru fiecare biserică să nu se limiteze doar cu serviciile divine la care se întrunesc toți sfinții ei, ci să aibă grupe mici de studiu biblic pe la case unde creștinii să poată stabili frumoase legături frățești și să slujească fiecare. Biserica “Bunăvestirea”  din Chișinău pe care o păstoresc întrunește peste 100 de creștini botezați cu copiii lor și dacă ne-am limita doar la serviciul divin de duminică dimineața, atunci deja sunt prea mulți oameni ca să mai poată zidi relații unii cu alții și ca să nu rămână nimeni în afara atenției și grijii noastre. De aceea, de la plantarea bisericii am hotărât în timpul săptămânii să organizăm grupe de studiu biblic inductiv pe la case, unde fiecare creștin poate să vină singur să primească învățătură sănătoasă din Sfintele Scripturi, să se roage, să aibă părtășie cu alți sfinți și să invite și prietenii săi necredincioși cărora le vestește Evanghelia. Caută un grup de studiu biblic din biserica ta și alipește-te acelui grup.

Să ne ferim de o altă extremă. Cu toții cunoaștem că sunt suficiente biserici locale mici ca și număr de membri, chiar foarte mici, a căror membri nu au nici o implicare în Evanghelie și care vin doar să se întrețină unii pe alții pentru că conducătorii ei nu au nici o viziune și nu transmit nici o viziune membrilor. În așa caz, biserica aceasta nu mai este biserică, ci devine parca mai degrabă un club ca cele de interese, unde membrii sunt preocupați de ei înșiși și nu le pasă de alții.

Bărbații și femeile au posibilități egale de implicare în Evanghelie

În nici un caz slujirea femeilor în biserica locală nu trebuie să fie limitată doar la cântatul în cor. Există multe slujiri în care pot și trebuie să se implice femeile. Noi suntem chemați să le vestim Evanghelia tuturor oamenilor și să o facem cu toată dedicarea indiferent că suntem bărbați sau femei. Ziceți că nu aveți femei diaconițe în Biserică? Poate de aceea că nu s-au calificat încă nici o femeie sau poate liderii n-au văzut încă nevoia, dar Biblia spune despre diaconiția Fivi, care a fost de mare ajutor sfinților și lui Pavel. Și în calitate de ușieri (echipă de întâmpinare a oamenilor) este foarte bine și necesar să fie și bărbați și femei în această echipă. Dar, toate aceste slujiri sunt doar pentru ceea ce ține de mersul serviciului divin și noi nu trebuie să ne limităm doar la aceasta. Noi suntem chemați să ducem Evanghelia la oamenii din afara bisericii locale și aici trebuie să ne mobilizăm toate eforturile și bărbații și femeile și să lucrăm cu toată dedicarea.

Împreună cu bărbații, femeile din cadrul Bisericii “Bunăvestirea” fac lucrări frumoase în Evanghelie și o fac cu toată dedicarea. Multe din ele conduc grupe de studiu biblic în casele lor și cu multă admirație privesc cum soția mea conduce trei astfel de grupe. Femeile și fetele din biserică merg și predau Cuvântul lui Dumnezeu în școlile publice, altele răspândesc Evanghelia prin predarea lecțiilor de computer, engleză, sport. Toată vara trecută au lucrat cu dedicare și astfel am reușit să facem 11 tabere de zi, iar anul acesta planificăm să facem și mai multe. Acum Dumnezeu a deschis o ușă largă pentru lucrare în penitenciare în care s-au implicat mai multe femei și fete din biserică, printre care și fiica noastră. Având în vedere ușile pe care le deschide Dumnezeu pentru Evanghelie se întâmplă invers, mereu ne confruntăm cu o lipsă de oameni care să poată acoperi toate aceste nevoi de lucrare.

Cum să te implici la maximum cu darurile care ți le-a dat Dumnezeu?

M-am bucurat tare să citesc despre dorința pe care o ai să-I slujești lui Dumnezeu la maximum cu toate darurile și puterile pe care le ai. Așa să te ajute Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să te apropii de păstorii bisericii și să le spui despre dorința ta, pentru că tocmai acesta este rolul lor –  să-i desăvârșească (echipeze) și să-i direcționeze pe sfinți în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos (Efeseni 4:11-12) Apropie-te și spune-le despre darurile și capacitățile pe care le ai și ce dorești să faci în Evanghelie și ei îți vor spune cum poți să te implici. Nu te gândi că ei sunt prea ocupați și că tu nu ești vrednică să apelezi la ei. Tocmai ca să-ți slujească ție și celorlalți sfinți au fost puși păstorii în această slujbă de către Hristos. Deci, apropie-te cu toată îndrăzneala și discută cu ei.

La cine să cauți consiliere?

Tot la păstorii din biserica ta. Acesta, la fel, este rolul care le aparține. Iar dacă ei sunt prea puțini pentru numărul mare de oameni din biserică, atunci se impune nevoia de a alege, a pregăti și a hirotonisi (ordina) noi slujitori. Așa a fost și în prima biserică când au apărut primele probleme.

În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţirea ajutoarelor de toate zilele. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei. (Fapte 6:1-6)

Iar ca și rezultat…

Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă. (Fapte 6:7)

De asemenea, dacă vei fi parte dintr-un grup de studiu biblic, învățătorul sau învățătoarea care conduce acest grup te vor putea călăuzi și sfătui, vor putea să-ți fie mentor sau mentoră, în cazul când aceștia sunt creștini maturi și slujesc sub călăuzirea și sfătuirea păstorilor bisericii.

Și în privința consilierii, să nu crezi că în toate bisericile mici le este oferită creștinilor totdeauna consiliere calitativă care să fie potrivită cu învățătura sănătoasă. Nici pe departe nu este așa, pentru că consilierea nu ține de numărul de membri, ci de maturitatea spirituală și de măsura în care cunoaște Sfintele Scripturi cel ce oferă sfătuire.

Ce să faci acum?

Te sfătuiesc să cauți un grup de studiu biblic în biserica din care faci parte care să fie condus de o persoană matură spiritual și care să-ți poată fi și mentor. Apropie-te de unul din pastori și spune-i despre dorința ta să slujești la toată capacitatea și darurile pe care le ai și apoi fii gata să primești direcții și să slujești în ascultare potrivit cu slujba care ți se va oferi.

Dacă, însă, crezi că mai mai mult este nevoie de slujirea ta și vei fi mai eficientă în Evanghelie transferându-te la o altă biserică, nu este greșit nici așa să faci. Biserica locală trebuie să fie un loc unde să ți se ofere învățătură sănătoasă din Cuvântul lui Dumnezeu și unde să poți sluji în Evanghelie la tot potențialul și darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Este greșită părerea conform căreia nu se poate să-ți transferi membria de la o biserică locală la alta. Ba chiar am auzit că cineva din lideri a mers până în așa o extremă încât a afirmat că a te transfera dintr-o biserică în alta echivalează în gravitate cu divorțul. Este greșit să vorbești astfel. Fiecare pastor dorește ca oamenii să slujească în biserica locală pe care o păstorește și eu ca și pastor nu fac excepție de la această dorință,  dar, dacă acei oameni doresc să se transfere într-o altă biserică unde pot fi de mai mare folos, trebuie să fim gata să-i binecuvântăm în alegerea lor pentru că Împărăția lui Dumnezeu nu se limitează doar la biserica locală pe care o păstorim și noi, ca și mădulare, trebuie să ne gândim la întreg Trupul lui Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu.

Și un ultim gând… O biserică locală mică, dacă este sănătoasă în învățătură și trăire și dacă urmează învățătura Cuvântului lui Dumnezeu va crește continuu, va deveni biserică mare și va planta alte biserici.