De ce Dumnezeu ne încearcă credința dacă este Atotștiutor?

Întrebare: 

Dumnezeu a încercat de multe ori poporul Său prin diferite suferințe, pentru a le cunoaște credința. De ce? Dacă Dumnezeu ne cunoaste din toate punctele de vedere reacțiile noastre, chiar anticipat, înainte de a le avea, ne știe cuvântul înainte de a-l fi rostit!

Este adevărat că Dumnezeu este omniscient și nu este nevoie să-i spună cineva ceva despre noi. El cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. Rostul încercărilor pe care le trimite în calea copiilor Săi este nu doar să-i cunoască pe ei, ci să lucreze în ei caractere frumoase și sfințenie, atunci când ei sunt gata pentru a colabora în această direcție.  În Epistola lui Iacov este scris: 

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. (Iacov 1:2-4) 

 

Cuvântul tradus aici cu „încercări” este grecescul PEIRASMOS și poate fi tradus în dependență de context cu ispită sau încercare, sau test. Conform textului menținoat mai sus scopul încercărilor este să producă răbdare în caracterele celor care sunt supuși încercării, dacă ei sunt gata să le rabde și să le primească cu bucurie, cum scrie și la în Epistola către Romani: 

 

Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. (Romani 5:3-5) 

Prin ce încercări ai trecut în ultima vreme? În ce fel te-au ajutat aceste încercări? Dacă nu au dat un rezultat și nu au lucrat răbdare în viața ta, de ce? Ce poți face ca să schimbi această stare de lucruri?