De ce nu pune Dumnezeu capăt nenorocirilor din Japonia?

Întrebare:

Se pare că în Japonia s-a început un lanţ continuu de nenorociri care nu încetează. De ce procedează astfel Dumnezeu cu ei?

Anterior am scris articolul “Sunt cutremurul şi ţunami din Japonia un semn al sfârşitul veacului?” . Rămân  îngrozit să văd că nenorocirile nu se opresc acolo şi împreună cu toată biserica ne-am rugat pentru încetarea acestor nenorociri şi ca să aibă Dumnezeu milă de poporul nipon.

Un prezentator de la PublikaTV a spus că şi în Moldova acum s-au pornit “ţunami” în legătură cu legea anti-discriminare pe criteriu de orientare sexuală. Pentru că mă rog continuu să ne ferească Dumnezeu de consecinţele grave pe care le poate aduce ţării noastre această lege, am vrut să ştiu cum stă Japonia la acest capitol. Am făcut o simplă căutare “gay pride parade” şi am găsit că după o pauză de 3 ani de zile, în Tokyo a avut loc a 6-a parada gay în anul 2010. Dar va zice cineva…

Ce legătură este între parada gay din Japonia şi nenorocirile venite peste ei?

Există o legătură directă. În capitolul 18 din cartea Levitic Dumnezeu trece în revistă perversiunile sexuale pe care le practicau popoarele păgâne şi pe care le-a interzis categoric poporului Său. Printre aceste perversiuni este trecută şi homosexualitatea despre care Dumnezeu spune:

Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. (Leviticul 18:22)

Apoi, după ce încheie lista, în concluzie Dumnezeu anunţă consecinţele pentru ţara a cărei popor nu va ţine socoteală de porunca lui Dumnezeu şi va tolera aceste practici:

Păziţi, dar, legile şi poruncile Mele şi nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta care au fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara a fost pângărită. Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor. Păziţi poruncile Mele şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” (Leviticul 18:26-30)

Perversiunile sexuale sunt numite spurcăciuni care pângăresc ţara şi în cele din urmă ţara ajunge să-i verse, adică să-i vomite pe locuitorii ei de acolo.  În anul 2010 la parada homosexualilor din Japonia au mărşăluind pe străzi peste 4000 de homosexuali şi lesbiene.

Parada gay(homosexualilor) din Tokyo 2010

După ce şi-au prezentat pozele pe un site, homosexualii au făcut un apel şi au invitat pe alţii să vină la următoarea paradă în 2011…

Acum însă se pare că prin aceste mari nenorociri trimise de la Dumnezeu, Japonia a început să verse (vomite) în sens direct pe locuitorii ei. Exact la această expresie din Biblie (ţara va vărsa pe locuitori din gura ei) m-am gândit când priveam efectul groaznic al apelor venit de ţunami şi la exploziile de la staţia nucleară. Cum vor mai putea aceşti oameni să trăiască în ţara lor?

Dar va spune cineva că exagerez şi mă va întreba…

De ce nu a pedepsit Dumnezeu celelalte ţări unde perversiunea sexuală este promovată sub pretext de anti-discriminare?

Mă întorc iar la întâmplarea care a fost în timpul aflării Domnului Isus pe pământ şi care este înregistrată în Evanghelie:

În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. „Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” El a spus şi pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. Atunci a zis vierului: „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba?” „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.” (Luca 13:1-9)

Să nu creadă guvernele şi locuitorii celorlalte ţări că japonezii au fost mai păcătoşi de cât ei sau decât locuitorii ţării noastre ci să ia aminte la cuvintele Mântuitorului care a spus: “Dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel” şi să se grăbească să ia aminte la Dumnezeu.

Mai mulţi creştini au venit cu iniţiativa să dedice ziua de mâine, 15 martie, rugăciunii şi postului pentru poporul nipon. Invit pe toţi cititorii acestui portal să se alipească acestei iniţiative.