Perspectiva biblică asupra diferenţei nivelului de trai în SUA şi ţările Europei de Est

Întrebare:

Având de a face cu mulți americani am ocazia de a discuta diverse chestiuni, printre care si criza economica, de exemplu: deşi ei sunt o națiune tânără, de maxim 300 de ani, totuși SUA au ajuns la un nivel ridicat de trai şi civilizație zic eu, comparativ cu Europa de Est sa zicem, ca de exemplu România, a cărei istorie se întinde pe aproximativ 2000 de ani, şi totuşi nivelul nostru de trai/civilizație nu e prea strălucit. Ce explicație aţi putea da din punct de vedere biblic acestei diferențe?

La momentul când mi-a fost adresată această întrebare chiar mă aflam în Statele Unite ale Americii, iar prima dată am vizitat această ţară în anul 1996. Mai mult decât nivelul foarte înalt al economiei, m-a impresionat şi continue să mă impresioneze atitudinea deosebită pe care o au americanii faţă de oameni, faţă de aproapele lor.  Cred că aceasta nu este primul, dar este un factor foarte important care a influenţa nivelul ridicat de trai în SUA.

Dragostea pentru aproapele

Peste tot oamenii sunt binevoitori şi gata să te ajute, iar dacă eşti străin, şi mai mult vor să te ajute şi te primesc prieteneşte. Dumnezeu a lăsat această poruncă poporului Israel, dar care trebuie să o aplice toţi cei care cheamă Numele lui Dumnezeu:

Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în ţara voastră, să nu-l asupriţi. Să vă purtaţi cu străinul care locuieşte între voi ca şi cu un băştinaş din mijlocul vostru; să-l iubiţi ca pe voi înşivă, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Leviticul 19:33-34)

Personal am experimentat de foarte multe ori această dragoste faţă de aproapele fiind în vizită în SUA. Când am mers cu echipa naţională de Taekwon-Do la Olimpiada din Atlanta din 1996, odată, gazda la care ne oprisem, familie creştină,  ne-a dat maşina ca să mergem singuri să vizităm magazinele din oraşul apropiat ca să putem cumpăra şi noi câte ceva pentru cei dragi care ne aşteptau acasă. La intrarea în oraş, am fost opriţi de poliţia care patrula. Poliţistul, cu o înfăţişare impunătoare, s-a apropiat de noi şi după ce a întrebat cine suntem şi unde mergem, ne-a întrebat la ce magazine anume avem de mers şi dacă cunoaştem drumul. I-am spus că nu cunoaştem şi atunci ne-a ordonat să ne urcăm în maşina noastră şi să urmăm maşina lui. Spre marea noastră surpriză, ne-am oprit în parcarea magazinului şi poliţistul, cu un zâmbet pe buze, ne-a spus că am ajuns şi ne-a urat să găsim ce ne trebuie şi să facem cumpărături bune. Noi i-am mulţumim rămaşi foarte surprinşi de aşa o atitudine. Am stat mult timp în magazin şi la ieşire, am fost şi mai tare surprinşi când am găsit poliţistul care ne aştepta în maşina lui. Ne-a spus din nou să-l urmăm şi ne-a condus până la locul de unde ne întâlnise. A coborât din maşină şi ne-a întrebat dacă cunoaştem cum să mergem mai departe şi după ce s-a convins să ştim cum, ne-a urat drum bun şi să ne binecuvânteze Dumnezeu. Apropo, am observat că pe maşina de poliţie scria ceva de felul “Noi existăm ca să slujim” şi ei chiar aşa făceau. Eu cred că această atitudine frumoasă faţă de oameni joacă un foarte mare rol şi este o mare contribuţie la succesul economiei şi civilizaţiei din SUA. De altfel, prin ce se măsoară nivelul de civilizaţie? Eu cred că după atitudinea faţă de oameni, faţă de aproapele tău. Dar dragostea aceasta faţă de oameni, faţă de aproapele, este rezultatul la…

Dragostea faţă de Dumnezeu

Nu am mai văzut o ţară în lume unde să fie atât de multe locaşuri de închinare. Pe o singură stradă poţi vedea multe, foarte multe clădiri de biserici şi aceasta impresionează pe orice om care vine să viziteze această ţară. Apoi, când vine duminica, bisericile sunt pline şi foarte mulţi oameni merg la închinare.

Lucrul şi mai impresionat este că fiecare merge la biserică cu Biblia şi aceasta arată că credinţa lor este zidiră pe adevărurile din Biblie şi nu pe alte lucruri sau tradiţii.

Este adevărat că sunt şi multe erezii în această ţară, dar, numărul creştinilor care studiază şi trăiesc după adevărul Sfintelor Scripturi este mult mai mare decât cel al ereticilor. De altfel, aceasta este o ţară a libertăţii şi oamenii din diferite confesiuni au învăţat să trăiască în bună înţelegere şi să se respecte unii pe alţii fără a se discrimina reciproc.

Ţara a fost zidită pe temeliile Sfintelor Scripturi

Părinţii fondatori (fouding fathers) ai aceste naţiuni au fost oameni foarte credincioşi în Dumnezeu şi la alcătuirea Declaraţiei de Independenţă şi a Constituţiei s-au condus de adevărul Sfintelor Scripturi. Acesta a adus multe binecuvântări ţării şi ei se bucură de ele până acum.

Când era să între poporul Israel în ţara Canaan, Dumnezeu i-a spus lui Iosua:

Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată Legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. (Iosua 1:7-8)

Principiul acesta se aplică nu doar unor lideri sau persoane în parte ci şi ţărilor. De la fondare conducătorii acestei ţări au căutat să se conducă şi să zidească ţara pe temelia Sfintelor Scripturi.

Este trist că azi s-a ridicat o generaţie care încetul cu încetul se îndepărtează de aceste temelii tot aşa cum au făcut şi o fac încă mulţi liderii ai ţărilor din Europa de Răsărit.

Gata să ajute pe alţii

În Sfintele Scripturi este scris:

Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. – (Proverbe 22:9)

Adevărul acesta este valabil şi pentru ţări nu doar pentru oameni în parte. SUA ca şi ţară au fost de multe ori gata să meargă în ajutorul celor care eu fost şi sunt în suferinţă. Apoi, creştinii din această ţară au fost o mare binecuvântare pentru misiunea creştină mondială. Toate acestea sunt o mare pricină de binecuvântare pentru ţara lor.

Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii şi să-i ajute să se întoarcă şi să rămână ca şi ţară pe temelia tare a Cuvântului lui Dumnezeu.

Dumnezeu să ne binecuvânteze şi pe noi ca şi ţară  şi celelalte ţări din Europa de Est să ne întoarcem din toată inima la Dumnezeu şi la ascultare de Cuvântul Lui aşa cum l-a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi.