Câți mijlocitori are creștinul?

Întrebare:

Câți mijlocitori divin are un creștin adevărat? Eu am găsit scris în Scriptură că sunt 2. Textele din Biblie sunt Romani 8:26-27, 34; 1 Timotei 2:5 și Evrei 7:25.

Așa este, Biblia vorbește despre existența unui singur Mijlocitor între oameni și Dumnezeu dar prezintă doi și poate crea la început confuzie, dacă nu înțelegem bine la ce se referă și în ce context sunt făcute acele afirmații. Să analizăm pe rând fiecare din textele la care ați făcut referință.

În Romani 8 sunt prezentați și Duhul Sfânt și Isus Hristos ca și mijlocitori

Primul text scrie astfel:

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. (Romani 8:26-27)

Cuvântul grecesc care a fost tradus aici mijlocește este ὑπερεντυγχάνω huperentugchánō. El este alcătuit din cuvintele Hupér – pentru, cu privire la și entugchánō – a te intoarce spre, a apela. Cuvântul indică la acțiunea de a interveni pentru cineva, a cere pentru cineva. Cu privire la Domnul Isus este folosit cuvântul ἐντυγχάνω, fără huper. Deci, are același sens.

Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! (Romani 8:34)

Cu totul altul este cuvântul folosit în textul de la 1 Timotei:

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, (1 Timotei 2:5)

Aici Domnul Isus Hristos este numit Μεσίτης (mesítou) și se referă la mediator, unul care mediază între două părți pentru a uni după părți și a face pace între ele. Aceasta a făcut-o doar Domnul Isus Hristos prin jertfa Lui. În sensul acesta, Domnul Isus este unicul mijlocitor, căci numai prin jertfa lui de pe cruce a devenit posibilă împăcarea oamenilor cu Dumnezeu.

Domnul Isus Hristos este mediatorul care a făcut pace între noi și Dumnezeu prin jertfa lui de pe cruce și este și cel care intervine pentru noi la Dumnezeu în toate zilele. Acest fel de a interveni și a cere pentru noi o face și Duhul Sfânt. Ce mare har avem noi! Să nu zădărnicim harul lui Dumnezeu și să trăim frumos, slujind cu toată inima și cu toată puterea în Evanghelie.