Cât timp a construit Noe corabia?

Întrebare:

„Am auzit unii predicatori mentionând că Noe a construit corabia timp de 120 de ani, însa nu am gasit lucrul acesta menționat în Scriptură. Tot ce observ e că în Geneza 5:32 se spune că Noe avea 500 de ani când i s-au născut copiii, iar în Geneza 7:6 că avea 600 de ani când a venit potopul. Vă rog să-mi explicați acest lucru.”

Într-adevăr, în Geneza 5 se spune că la vârsta de 500 de ani lui Noe i s-au născut trei fii: Sem, Ham și Iafet.

„Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.

Posibil că cei trei fii ai lui erau gemeni, nu sunt sigur, dar sigur este faptul că toți ei s-au născut când Noe a împlinit 500 de ani.
Noe s-a născut aproape după o mie de ani după crearea lumii.

Înainte de potop Noe a primit poruncă de la Dumnezeu să construiască o corabie:

„Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ţi o corabie din lemn de goferc; corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe şi s-o tencuieşti cu smoală pe dinăuntru şi pe din afară. Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime. Să faci corăbiei o fereastră, sus, lată de un cot; uşa s-o pui în latura corăbiei; şi să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus. Şi iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevasta ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă. Şi tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.”Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.” (Geneza 6:12-22)

Noe a primit porunca când fii săi erau căsătoriți. Posibil ei s-au căsătorit la 20 de ani sau la 30 de ani, sau la 50 de ani. Nu spune Biblia când s-au căsătorit Sem, Ham și Iafet, dar sigur s-au căsătorit când Noe avea peste 520 de ani.
Potopul a venit când Noe avea 600 de ani.

„Noe era de şase sute de ani când a venit potopul pe pământ.” (Geneza 7:6)

La un simplu calcul putem afirma că Noe a construit corabia mai puțin de 80 de ani. Din motiv că arca lui Noe avea dimensiuni foarte mari putem afirma că construcția ei a durat mult timp. Posibil că a durat 5 ani, posibil 10 ani, posibil 50 – în realitate nu putem ști cât a durat, putem spune sigur că nu a durat 100 de ani.