Căsătoria – un legământ pentru toată viaţa

Statisticile arată că una din două căsătorii sfârşesc în divorţ, iar Moldova este printre lideri la acest capitol: la 1000 de locuitori revin 3 divorţuri, în UE indicatorul este de 2 divorţuri, iar liderul absolut după acest indicator este Rusia, 4,5 divorţuri la 1000 de locuitori. 

Planul lui Dumnezeu pentru familie 

Apoi, Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” (Genesa 1:26-27)

Principiul de bază al întemeierii unei familii este separarea de părinţi şi formarea unei noi familii: „De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, se va lipi de nevasta sa şi cei doi se vor face un singur trup.” (Genesa 2:24)

Pentru ca mecanismul familiei să funcţioneze bine, Dumnezeu a stabilit responsabilităţi pentru ambele părţi:

Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Şi, după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi Biserică). – Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine şi nevasta să se teamă de bărbat.” (Efeseni 5:22-33)

Dumnezeu a creat familia ca o imagine a unirii Domnului Isus cu Biserica Sa, de aceea, El zice că „urăşte despărţirea în căsătorie” (Maleahi 2:16)

5 cauze care distrug căsătoria 

Comunicarea defectă 

Comunicarea este unul din elementele de bază ale vieţii de familie. O comunicare pozitivă zideşte căsătoria, iar una defectă o destramă. Expresii de genul: „Căsnicia este atât de grea…”, „Tu întotdeauna / niciodată…”, „Iar ai uitat să faci aceasta azi…”, „Calmează-te, exagerezi…”, „Ştii că nu-mi place când…” sunt fraze care duc la distrugerea căsătoriei.

„Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită.” (Proverbe 10:31) 

Infidelitatea 

În urma unui sondaj, mai multe persoane au spus că infidelitatea este un motiv suficient de puternic pentru a pune capăt mariajului. Pe de altă parte, sunt şi dintre acei care au declarat că şi-ar dori să treacă peste această problemă, însă şansele recăpătării încrederii sunt minime.

Infidelitate pentru infidelitate: „Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău. Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară şi să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte? Lasă-le să fie numai pentru tine, şi nu pentru străinul care este lângă tine.” (Proverbe 6:15-17) 

Lipsa de transparenţă 

Oamenii privesc transparenţa în mod diferit: unii consideră că acest termen implică doar acele momente în care partenerii spun lucruri despre care ştiu că nu sunt adevărate, iar alţii cred că tot ce se află departe de adevăr este minciună. Transparenţa într-o relaţie de căsătorie nu este un raport zilnic al activităţilor tale. O relaţie intimă presupune afecţiune şi în care secretele nu au loc: „…v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” (Ioan 15:15) Adevărul elimină orice tensiune într-o relaţie: „Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi.”(Ioan 832) 

Negativismul 

Este unul din cei mai importanţi factori care pot favoriza destrămarea unei căsnicii. Aceasta include gesturile mărunte pe care unele persoane le fac zilnic, fără intenţia de a-şi face partenerul să sufere.Astfel, datul ochilor peste cap, sarcasmul, umorul de prost gust şi orice semn de frustrare poate contribui la alunecarea relaţiei pe o pantă periculoasă.

„Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.” (Proverbe 15:1) 

Gelozia 

Expresii de genul „Cu cine te-ai întâlnit astăzi?” este o dovadă subtilă a pornirilor de gelozie. Foarte curând, acest lucru devine evident pentru toată lumea şi se transformă într-o obsesie şi o stare de bănuială permanentă. Această atitudine nu face decât să răcească dragostea dintre cei doi şi să distrugă relaţia, până la urmă. „Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva, când nu ţi-a făcut nici un rău.” (Proverbe 3:29-30) 

5 lucruri care zidesc familia 

Dragostea 

Dragostea nu este doar un sentiment care o face fericită pe persoana de lângă tine. Dragostea este o alegere care îţi determină faptele. Este alegrea lui Dumnezeu, care ne-a iubit până la jertfă: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16)

În prima epistolă a sa către Corinteni, apostolul Pavel dă o definiţie a dragostei la care Dumnezeu Se aşteaptă de la noi: „Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă torul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată.” (1 Corinteni 13:4-8) 

Respectul– cheia unei căsătorii de succes 

Dumnezeu i-a dat bărbatului rolul de cap ai familiei. Ca şi conducător în familie, bărbatul are nevoie de dragoste şi respect pentru ca să-şi poată exercita rolul în aşa fel încât toţi membrii familiei să se simtă bine alături de el.

Din momentul în care soţia este ajutorul potrivit pentru bărbatul ei, ea are responsabilitatea să-i ofere ajutor, susţinere şi îngăduinţă în lucrurile în care soţul nu are dreptate:

„Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea şi nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale.” (Proverbe 31:10-12)

O soţie înţeleaptă va şti întotdeauna cum să se comporte ca să nu submineze autoritatea soţului:

„Nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri, pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere.” (1 Petru 3:1-2) 

Comunicarea 

Cercetătorii au demonstrat că modul în care comunică doi oameni reflectă starea relaţiei lor. O comunicare pozitivă, încurajatoare indică o relaţie bună, în timp ce critica excesivă indică o relaţie defectă. Sunt câteva principii pe care un cuplu ar trebui să le urmeze pentru a avea o comunicare eficientă în relaţia lor: 

  • Ascultă cu atenţie. Când soţia ta / soţul tău vorbeşte, concentreză-te la ceea ce spune. Mulţi soţi şi soţii nu se ascultă cu respect unii pe alţii, sărind cu vorba înainte ca celălalt să fi terminat. Îşi pregătesc răspunsul fără a da atenţie la ceea ce spune partenerul.

„Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui şi ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită!” (Proverbe 15:23)

  • Caută soluţii de compromis. Ori de câte ori este posibil, caută soluţii care să fie acceptabile ambelor părţi. Trebuie uneori să fim gata să cedăm, atât timp cât alegerea sau acţiunea nu este în conflict cu instrucţiunile lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:7)

Pavel a explicat acest principiu foarte frumos în epistola sa către Filipeni: „Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul aceste, care era şi în Isus Hristos.” (Filipeni 2:4-5)

  • Iartă. Fiecare face greşeli. Dacă noi vom ierta şi Dumnezeu ne va ierta pe noi. Fii iertător în aşa mod, încât şi celălalt să dorească să te ierte. „Dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.”(Matei 6:15)

„Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi.” (Luca 6:37) 

Importanţa romantismului 

Înainte de căsătorie, tinerii petrec mult timp împreună. Depun mari eforturi pentru a-şi face planuri împreună. Însă, în majoritatea cazurilor, romantismul se trece o dată cu trecerea timpului. Dumnezeu însă ne încurajează să păstrăm această calitate şi în cadrul vieţii de familie pentru a avea o căsătorie fericită: „Izvorul tău să fie binecuvântat şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălăşeniile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei.” (Proverbe 5:18-19)

El doreşte ca soţii să se bucure reciproc de dragostea lor pe durata întregii vieţi conjugale. 

Importanţa muncii în echipă 

Atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam, nu s-a găsit nici un ajutor printre vietăţi care să i se potrivească. Dumnezeu a văzut această problemă şi a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” (Genesa 2:18)

Încă de la început, Dumnezeu le-a dat responsabilităţi egale lui Adam şi Evei, pe care trebuiau să le facă împreună: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; să stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ”.” (Genesa 1:28)

Dumnezeu îi învaţă pe parteneri să facă o echipă împreună: „Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.” (1 Petru 3:7)

Aquila şi Priscila, Pavel şi colucrătorii săi: Barnaba, Sila, Tit şi Timotei, sunt exemple de lucru în echipă demne de urmat.

Dumnezeu a lăsat un tipar divin al vieţii de familie şi ne-a oferit toate învăţăturile pentru ca noi să putem să zidim o familie trainică. Depinde doar de noi cum vom folosi aceste instrumente valoroase.