Este îngăduită căsătoria cu o femeie care a fost prostituată înainte să devină creştină?

Întrebare:

Daca  o  femeie  curva  sau  chiar prostituata  se  întoarce  de  la  calea  ei  si  se  pocăiește, știu  ca  Dumnezeu  o iartă  dar  apoi  ea    se  mai  poate casatori ?  Sau trebuie  sa  stea nemăritata?  Ar  lua  cineva de nevasta  o  asemenea  femeie    chiar  daca  ea  s-a  lăsat  de curvie?  Este periculos pentru  un  bărbat  sa  se  căsătoreasca  cu   o femeie  care  nici  nu mai  știe  cu  câţi bărbaţi a  avut  relații   sexuale chiar  daca  aceasta  a  fost  născută  din nou?

Da, este îngăduit pentru o astfel de femeie să se căsătorească în aceeaşi măsură în care îi este îngăduit celorlalţi oameni. Biblia ne relatează despre o femeie care a fost prostituată până a crede în Dumnezeu dar care apoi a devenit o eroină a credinţei şi a întrat în genealogia Domnului Isus Hristos.

Cazul curvei Rahav

În cartea lui Iosua ne este relatat următorul caz:

Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni, ca iscoade, zicându-le: „Duceţi-vă de cercetaţi ţara şi mai ales Ierihonul.” Cei doi oameni au plecat şi au ajuns în casa unei curve, care se chema Rahav, şi s-au culcat acolo. S-a dat de ştire împăratului din Ierihon şi i-au spus: „Iată că nişte oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă-noapte ca să iscodească ţara.” Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: „Scoate afară pe bărbaţii care au venit la tine şi care au intrat în casa ta; căci au venit să iscodească ţara.” Femeia a luat pe cei doi bărbaţi şi i-a ascuns; şi a zis: „Este adevărat că bărbaţii aceştia au venit la mine, dar nu ştiam de unde sunt; şi, fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbaţii aceştia au ieşit afară; nu ştiu unde s-au dus: grăbiţi-vă de-i urmăriţi şi-i veţi ajunge.” Ea îi suise pe acoperiş şi-i ascunsese sub nişte mănunchiuri de in, pe care-l întinsese pe acoperiş. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului, şi după ce au ieşit ei, s-a închis poarta. Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiş şi le-a zis: „Ştiu că Domnul v-a dat ţara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi, şi toţi locuitorii ţării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum, la ieşirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roşii şi am auzit ce aţi făcut celor doi împăraţi ai amoriţilor dincolo de Iordan, lui Sihon şi Og, pe care i-aţi nimicit cu desăvârşire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima şi toţi ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră; căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri şi jos pe pământ. Şi acum, vă rog, juraţi-mi pe Domnul că veţi avea faţă de casa tatălui meu aceeaşi bunăvoinţă pe care am avut-o eu faţă de voi. Daţi-mi un semn de încredinţare că veţi lăsa cu viaţă pe tatăl meu, pe mama mea, pe fraţii mei, pe surorile mele şi pe toţi ai lor şi că ne veţi scăpa de la moarte.” Bărbaţii aceia i-au răspuns: „Suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne daţi pe faţă; şi când Domnul ne va da ţara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoinţă şi credincioşie.” Ea i-a coborât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetăţii. Şi le-a zis: „Duceţi-vă spre munte, ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc; ascundeţi-vă acolo trei zile, până se vor întoarce; după aceea, să vă vedeţi de drum.” Bărbaţii aceia i-au zis: „Iată cum vom fi dezlegaţi de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în ţară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât şi strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe fraţii tăi şi pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieşi pe poarta casei tale, ca să meargă afară pe uliţă, sângele lui va cădea asupra capului lui, şi noi vom fi nevinovaţi: dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. Şi dacă ne vei da pe faţă, vom fi dezlegaţi de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem.” Ea a răspuns: „Fie după cuvintele voastre.” Şi-a luat rămas bun de la ei, şi ei au plecat. Ea a legat funia cărămizie la fereastră. Ei au plecat şi au ajuns la munte, unde au rămas trei zile, până s-au întors cei care-i urmăreau. Cei care-i urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. Cei doi oameni s-au întors, s-au coborât din munte şi au trecut Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Nun, şi i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis lui Iosua: „Cu adevărat, Domnul a dat toată ţara în mâinile noastre, şi toţi locuitorii ţării tremură înaintea noastră.” (Iosua 2:1-24)

Nu a trecut multă vreme şi Israeliţii venit să cucerească cetatea Ierihon. Înainte să atace…

Iosua a zis poporului: „Strigaţi, căci Domnul v-a dat cetatea în mână! Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea şi tot ce se află în ea; dar să lăsaţi cu viaţă pe curva Rahav şi pe toţi cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care-i trimiseserăm noi. Feriţi-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire; căci dacă veţi lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veţi face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire şi o veţi nenoroci. Tot argintul şi tot aurul, toate lucrurile de aramă şi de fier să fie închinate Domnului şi să intre în vistieria Domnului.” Poporul a scos strigăte, şi preoţii au sunat din trâmbiţe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiţei, a strigat tare, şi zidul s-a prăbuşit; poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate şi au nimicit-o cu desăvârşire, trecând prin ascuţişul sabiei tot ce era în cetate, bărbaţi şi femei, copii şi bătrâni, până la boi, oi şi măgari. Iosua a zis celor doi bărbaţi care iscodiseră ţara: „Intraţi în casa curvei şi scoateţi din ea pe femeia aceea şi pe toţi ai ei, cum i-aţi jurat.” Tinerii, iscoadele, au intrat şi au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe fraţii ei şi pe toţi ai ei; au scos afară pe toţi cei din familia ei şi i-au aşezat afară din tabăra lui Israel. (Iosua 6:16-23)

Iosua ar fi putut să o lase pe Rahav împreună cu întreaga familie a tatălui său să plece unde doresc ei sau să o alunge. Totuşi, credinţa şi convertirea ei a fost apreciată foarte înalt. De aceea…

Iosua a lăsat cu viaţă pe curva Rahav, casa tatălui ei şi pe toţi ai ei; ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii pe care-i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul. (Iosua 6:25)

În genealogia Domnului Isus în Noul Testament este menţionată şi Rahav.

Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese; (Matei 1:5)

De aici cunoaştem că ea a fost luată de soţie de către Salmon şi i-a născut pe Boaz. Credinţa în Dumnezeu au adus o mare transformare în viaţa acestei femei. Dumnezeu i-a dat o familie, un viitor, slavă şi un nume mare în Israel şi în toată lumea.

Slăvit să fie Dumnezeu care poate să ridice pe oameni din mocirla păcatului, să-i facă sfinţi şi să-i aşeze în slavă.

Despre pericolul căsătoriei cu o femeie care s-a prostituat înainte să devină creştină

Presupun că vă referiţi la pericolul de molipsire cu boli sexual transmisibile. Da, există acest pericol, dar atât o femeie cât şi un bărbat care au întreţinut relaţii sexuale până la căsătorie şi convertire, tocmai pentru că se gândesc la binele viitorului soţ sau soţie şi la relaţia lor, vor merge să treacă testele necesare şi vor aplica tratamentul necesar în cazul când vor fi purtătorii unei boli sexual transmisibile, iar dacă este una incurabilă, cum este SIDA, tocmai pentru că îşi iubesc aproapele vor alege să-i slujească lui Dumnezeu şi oamenilor fără să se căsătorească.