Câte ceva despre trecutul baptiștilor din Moldova în cartea lui Alexei Sinichkin „Totul pentru misiune”

Recent am citit cartea scrisă de Alexei Sinichkin “Totul pentru misiune”  în care prezintă câteva articole despre istoria baptiștilor din Rusia și țările care au intrat în componența Uniunii Sovietice. Cartea este scrisă interesant și motivator. Am găsit și ceva informații despre baptiștii din Moldova pe care doresc să le împărtășesc în acest articol:

  • Iacov Delakovichi Delakov (Iaqub Kasha) a fost un mare misionar venit din Persia să predice Evanghelia în Rusia unde și-a luat numele rusesc. În luna ianuarie 1877, fiind trimiși de directorul societății biblice din Rusia, Iakov Delakov și I. Jidkov au venit la Chișinău, în calitate de distribuitori de cărți (knigonoshi), pentru a răspândi Sfintele Scripturi în unitățile militare, care staționau aici înainte de începutul războiului ruso-turc. La Chișinău locuia fratele lui Iacov Delakov împreună cu soția și doi copii. Ei l-au primit pe Iacov ca și pe cea mai apropiată rudă. Fratele lui Iacov Delakovichi Delakov împreună cu întreaga lui familie au venit la Hristos în urmă mărturiei ascultate. (p. 94)
  • Conform actului “Lista caselor de rugăciune ale comunităților creștinilor evanghelici – baptiști din USSR la data de 1 decembrie 1959″ trimis de Uniunea Bisericilor Baptiste din URSS  Comitetului pentru Cultele Religioase, în R.S.S.Moldovenească activau 75 de comunități baptiste. (p.216)
  • La 30 octombrie 1958 A. Karev a trimis Comitetului pentru Cultele Religioase un raport despre numărul comparativ al comunităților creștinilor evangheliști-baptiști pentru datele de 1 ianuarie 1948 și 1 ianuarie 1958. Conform acestui raport, în R.S.S.Moldovenească la 1 ianaurie 1948 activau 85 de comunități cu 5584 membri botezați (inclusiv 365 penticostali), iar la 1 ianuarie 1958 activau 176 de comunități cu 5970 membri botezați inclusiv 406 penticostali. (p. 218) Presupun că a fost o greșeală de tipar și trebuie să fie cifra de 76 pentru că nu se potrivește cu numărul de comunități care era în anul 1959.

În carte mai sunt scrise și biografiile câtorva mari misionari și predicatori ai Evangheliei, care au lucrat mult pentru cauza lui Hristos în Imperiul Rus. Recomand cartea celor interesați să cunoască istoria baptiștilor.