Cartea de studiu biblic inductiv – Daniel

Studiul „Daniel” este o carte din cursul „Învăţătură peste Învăţătură” şi conţine 18 lecţii.

Această carte relatează viaţa lui Daniel, care, cu toate că a fost luat în robie, a slujit doar Domnului, dedicîndu-I întreagă viaţă. Daniel reflectă un exemplu pentru fiecare prin integritatea şi devotamentul său atît faţă de Domnul, cît şi faţă de mai marii săi, devotament pe care Domnul îl răsplăteşte cu înţelepciune şi trecere înaintea oamenilor.

Apoi împăratul a ridicat pe Daniel şi i-a dat daruri multe şi bogate; i-a dat stăpînire peste tot ţinutul Babilonului, şi l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înţelepţilor Babilonului. (Daniel 2:48)

Aceast curs ne ajută să ne întărim tot mai mult credinţa în Domnul şi să ne formăm o concepţie biblică despre lume şi despre viaţă:

Dacă doreşti să-ţi fie întărită credinţa, dacă doreşti să înţelegi viitorul, dacă doreşti să înţelegi caracterul Dumnezeului tău, dacă doreşti să ştii cum să trăieşti într-o societate care se opune la tot ceea ce crezi tu, atunci ai ales un studiu minunat: cartea lui Daniel! (autoarea Kay Arthur)

Acest studiu m-a ajutat foarte mult să mă încred tot mai mult în Domnul, ştiind că dacă Îi voi sluji şi Îi voi dedica întreaga mea viaţă, El se va îngriji de toate celelalte lucruri. De asemenea, m-a învăţat cît este de important să fii integru şi să ai o atitudine sinceră faţă de cei din jur. Studiul bazat pe cartea Daniel a fost peste aşteptările mele! Sunt foarte bucuroasă că l-am parcurs şi Îi mulţumesc Domnului că Mi-a arătat atîtea lucruri minunate. Cursul m-a ajutat să înţeleg şi istoria omenirii din perspectiva poporului Israel, fapt care m-a umplut de credinţă în Domnul!

Recomand tuturor acest studiu pentru a învăţa cum pot oamenii să rămînă fermi în decizii, chiar dacă  toată lumea ar fi împotrivă.