Vă recomand o carte despre Istoria Baptiștilor din Moldova

În anul 2008 prima biserică baptistă din Moldova, biserica “Betel” din Chișinău și-a sărbătorit aniversarea de 100 de ani. Cu prilejul acestei aniversări, Dr. Oleg Turlac a publicat o interesantă și bine documentată despe istoria acestei biserici. Relatând istoria primei biserici baptiste din Moldova, autorul prezintă multe aspecte interesante din istoria întregii comunități baptiste din țara noastră. Recomand tuturor celor interesați de istoria acestei confesiuni să citească cartea care poate fi procurată în incinta Bisericii “Betel” de pe strada Gh. Cașu 31, regiunea Poșta Veche, Chișinău. Cu prilejul acesta vreau să-mi exprim aprecierea și față de autorul acestei lucrări care ne-a pus la dispoziție materiale intresante.