Care sunt consecințele păcatului ascuns?

De ce unii creștini trăiesc în păcat și ascund păcatul lor de alții? Pot ei ascunde păcatul de Dumnezeu? În acest articol voi răspunde la întrebarea venită pe portalul moldovacrestina.md:

Ce se poate întâmpla cu o persoană care se numește creștină, dar în ascuns trăiește în păcat? Cât timp pot ei purta această mască și ce se poate întâmpla cu ei? 

Înșelarea mare a lui Satan este ca să te facă să crezi că este posibil să trăiești o viață dublă până la nesfârșit…  Dumnezeu, însă, care este sursa adevărului, spune altceva.

păcatul ascunsPăcatul tău te va ajunge…

 

Indiferent că păcătuiești pe ascuns sau deschis, trebuie să știi că păcatul are proprietatea de a ne distruge. Dacă nu ne pocăim și nu încetăm să-l mai practicăm, el neapărat ne va ajunge. Dumnezeu a pus înaintea poporului său binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Când le-a vorbit despre consecințele alegerilor lor greșite, Domnul le-a spus așa:

„Toate blestemurile acestea vor veni peste tine, te vor urmări și te vor ajunge pînă vei fi nimicit, pentrucă n-ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tău, pentrucă n-ai păzit poruncile Lui și legile Lui, pe cari ți le-a dat. …El îți va pune pe grumaz un jug de fer,pînă te va nimici.”(Deuteronom 28:45,48) 

 

Prin faptul că alegi de bunăvoie să trăiești în păcat, tu Îl impui pe Dumnezeu să aducă peste viața ta blestemuri care în cele din urmă te vor nimici. Dumnezeu nu dorește aceasta, El dorește să te binecuvânteze, dar pentru că tu alegi astfel, blestemul te va urmări și te va nimici. 

 

În cartea Numeri Domnul a mai zis așa poporului Său: 

 

Dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului, și să știți că păcatul vostru vă va ajunge.(Numeri 32:23)

Noi avem o alegere de făcut – să ascultăm de glasul Domnului sau să-L respingem. Dar atunci când tu încerci să abandonezi ascultarea și să îmbrățișezi fărădelegea, trebuie să știi că Domnul a zis, nu un om, că păcatul tău te va ajunge. 

 

Povara păcatului este mai mare decât poți tu duce

 

Când David a păcătuit cu Bat-Șeba, el a  încercat mai întâi să-și ascundă păcatul. După ce planurile sale au eșuat, el a hotărât să omoare pe Urie, soțul Bat-Șebei și apoi a luat pe Bat-Șeba de soție. Se părea că David a reușit să-și ascundă păcatul și acum poate duce o viață liniștită, dar capitolul 11 de la 2 Samuel Dumnezeu îl încheie cu următoarele cuvinte: 

 

“…Fapta lui David n-a plăcut Domnului” (2 Samuel 11:27) 

În toată “măiestria”  lui David de a-și cosmetiza păcatele, ultimul cuvânt l-a avut de spus totuși nu David, ci Dumnezeu. Așa va fi și în viața ta… Împăratul David a avut de plătit foarte scump din cauza acestor alegeri greșite. Mai mult decât a fost el gata să dea… Fiica i-a fost violată de unul din fii, un alt fiu a omorât pe fratele său care i-a violat sora, apoi a încercat să ia împărăția din mâna lui David. Copilul care i l-a născut Bat-Șeba a murit. Și acestea doar câteva din toate consecințele pe care a trebuit David să le plătească. 

 

În Psalmul 51, când David era zdrobit de înțelegerea gravității păcatelor sale, printre cuvintele de pocăință, David mai zice așa: 

 

8. „Fă-mă să aud veselie și bucurie, și oasele, pe cari le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.”

 

David își pierduse bucuria și veselia. Satana, dimpotrivă, când îți aduce păcatul pe farfurie, îți spune: “fă așa și vei fi fericit”, dar după ce îl comiți, îți dai seama că tu ești cel mai nefericit dintre toți oamenii. Mai mult decât atât, David zice că Dumnezeu i-a “zdrobit oasele”. Oasele sunt o expresie a puterii. Dacă un om are oase fragede, el nu poate fi considerat un om puternic, ci slab. Cu alte cuvinte, David zice că Dumnezeu i-a zdrobit puterea. 

Dragul meu, care este “puterea” ta pe care Dumnezeu trebuie să o zdrobească ca prin urmare să te oprească din a păcătui? 

Un prieten mai mulți ani și-a amânat pocăința din cauza că viața cu femei desfrânate îi părea prea “dulce” ca să o abandoneze. Până într-o zi când a rămas impotent și astfel “oasele” lui i-au fost zdrobite…

 

Păcatul ascuns duce la moarte

Când Biserica lui Hristos a început să crească pe fața pământului, s-a întâmplat un caz care a cutremurat pe foarte muți. Anania și Safira, soț și soție, au vândut o moșioară și au adus banii la picioarele apostolilor, dar au mințit cu privire la prețul pe care l-au luat. Ei puteau face orice cu acei bani, pentru că erau ai lor. Păcatul lor nu a fost că ei au oprit o parte din prețul vândut, ci pentru că au mințit pe Duhul Sfânt. De fața oamenilor au încercat să se arate sfinți și jertfitori, dar în inima lor se ascundea minciună și fățărnicie. Când au venit să pună banii la picioarele apostolilor, Petru le-a zis așa:

„Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfînt, și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă n-o vindeai, nu rămînea ea a ta? Și, după ce ai vîndut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gînd în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu„.Anania, cînd a auzit cuvintele acestea, a căzut jos, și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți ceice ascultau aceste lucruri.” (Fapte 5:3-5)

Același lucru s-a întâmplat și cu Safira, soția lui Anania.

Oprește-te și mărturisește-ți păcatul

Păcatul nemărturisit nu dispare, ci se înmulțește. În toată încercarea lui David de a-și ascunde păcatul, a comis mai multe. O greșeală neoprită la timp aduce cu ea alta și mai gravă. De aceea, dragul meu, dacă ai păcătuit, nu mai încerca să-l acoperi, pentru că aceasta va aduce și mai multe probleme în viața ta.

Domnul Isus dorește să te facă liber din robia păcatului tău, dar atât timp cât tu nu conștientizezi gravitatea stării tale și nu te pocăiești, El nu te poate slobozi. Eliberarea începe prin conștientizarea păcatului tău care aduce o întristare după voia lui Dumnezeu.

 

Dumnezeu să ne ajute să nu tolerăm păcatul în viața noastră, iar dacă chiar s-a întâmplat să păcătuit, să urmăm sfatul lui Dumnezeu care ne spune:

„Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvîntul Lui nu este în noi.” (1Ioan 1:8-10)