Care sectă (denominaţie) este cea mai aproape de Dumnezeu?

Întrebare: 

Am o nelămurire. Sunt sute de secte diferite în creștinism: ortodocşi, catolici, baptişti, adventişti, penticostali, martori ai lui Iehova, mormoni… Contează pentru Dumnezeu din ce sectă faci parte sau contează doar sa crezi în El? Care dintre sectele acestea e cea mai apropiată de El?

 

Pentru a vă răspunde la întrebare, este necesar mai întâi să înţelegem…

Care este diferenţa între sectă şi denominaţie ? 

Sectele sunt un grup de persoane, formând o comunitate religioasă care s-a separat de biserica oficială, grup de adepți ai unei doctrine, care s-au închis în cercul intereselor lor mărunte. Denominaţia este o “denumire”, nume ale unei ramuri creştine. Chiar dacă ca şi sens secta şi denominaţia sunt foarte apropiate, totuşi în societatea în care trăim oamenii fac o diferenţă foarte mare între ele. Pentru societatea noastră, secta este atribuită unei mişcări eretice, care s-a depărtat de la adevărul Sfintelor Scripturi, pe când denominaţie este atribuită unei ramuri creştine, cum ar fi baptişti, ortodocşi, penticostali etc. 

Trebuie să menţionez aici că nici o denominaţie nu deţine monopolul asupra mântuirii şi asupra dreptului de a te numi sau nu ucenic al lui Hristos. Este o singură cale de a fi mai aproape de Dumnezeu. 

Domnul Isus este Calea

Afară de El nu există o altă cale de a ajunge la Dumnezeu şi de a fi mântuit. Însuşi Mântuitorul atunci când era pe pământ a zis: 

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Cea mai apropiată denominaţie de Dumnezeu este aceea care înţelege pe deplin că nimeni altcineva afară de Isus nu ne duce în prezenţa Lui Dumnezeu. El este Acela care ne dă dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu, născuţi nu din sânge, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dragul meu, nici măcar faptele bune nu sunt o cale spre Dumnezeu. Ele sunt un rezultat al credinţei vii pe care o ai în Domnul Isus, dar faptele nu te duc la mântuire, faptele nu te duc în prezenţa lui Dumnezeu, ci doar o singură cale- Domnul Isus Hristos. 

Cum putem şti dacă denominaţia din care facem parte este sau nu aproape de Dumnezeu ? 

Când unii din Iudei au crezut în El, Domnul Isus le-a spus aşa:

Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi. (Ioan 8:30-32)

Creştinul adevărat nu este nici baptist, nici penticostal şi nici ortodox, ci ucenic al lui Isus Hristos. Cuvântul lui Isus este dreptarul învăţăturilor sănătoase care ne arată dacă noi suntem în adevăr ucenicii Lui. Expresia “rămâneţi” înseamnă “a continua, a rămâne sub acelaşi acoperiş cu cineva”. În cazul nostru, aceasta se referă la Cuvânt. Ucenicul adevărat va dori să rămână continuu în Cuvântul lui Isus, să locuiască cu el “sub acelaşi acoperiş”. Nimeni nu te ştie mai bine decât cel care locuieşte cu tine în aceeaşi casă. Tot aşa, noi trebuie să cunoaştem şi să trăim fiecare clipă conduşi de Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Autoritatea finală a creştinului adevărat este Biblia şi nu alte cărţi despre Biblie sau alte cărţi care pretind a avea aceeaşi autoritate şi insuflare a Duhului Sfânt. Se va întreba cineva poate: “ care este Cuvântul Lui Isus în care trebuie să rămânem?”. Domnul Isus ne-a dat răspunsul când a spus:

Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Şi Cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis. (Ioan 14:23-24)

A rămâne în Cuvântul lui Isus, înseamnă a rămâne în Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este denominaţia(secta) cea mai apropiată de Dumnezeu, aceea care rămâne continuu în învăţătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi, Biblia. Prin harul lui Dumnezeu, indiferent de denominaţie, noi creştinii credem în 66 de cărţi canonice. În câte din ele doreşte Dumnezeu să rămânem? În toate 66. Ucenicul adevărat al Domnului Isus are o dorinţă aprinsă de a cunoaşte şi împlini tot Cuvântul scris şi transmis nouă prin călăuzirea Duhului Sfânt. Orice altă carte, tradiţie, acatist sau orice altceva, nimic nu poate lua locul Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa creştinului adevărat. 

Dragul meu, în cer nu mergem potrivit cu denominaţia sau secta din care facem parte. Împărăţia lui Dumnezeu o vor vedea şi vor intra în ea doar acei oameni care au crezut în Isus Hristos şi au fost născuţi din nou(Ioan 3:3,5, 1:12-13). Dovada că cineva a fost născut din nou este dragostea lui aprinsă faţă de Sfintele Scripturi. Ai tu această dragoste, dragul meu? Doreşti tu mai mult decât orice să cunoşti Cuvântul Lui şi să trăieşti potrivit cu învăţătura Lui? 

Dumnezeu să ne ajute să rămânem în Cuvântul Lui!