Capi, capuri, capete – cum este corect?

În articolul precedent, am vorbit despre omonime și am analizat sensurile pe care le pot avea fiecare în parte. Astăzi vom prezenta câteva exemple de substantive care au două sau trei forme de plural și vom analiza contextul în care pot fi utilizate.

     1. VIS

Vise – imagini și procese psihice, care survin în fazele mai puțin profunde ale somnului.

Ex. „Iosif a mai visat un alt vis şi l-a istorisit fraţilor săi. El a zis: „Am mai visat un vis! Soarele, luna şi unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.” (Geneza 37:9)

Visuri aspiraţii, idealuri, dorințe arzătoare.

Ex. Acest băiat are visuri mărețe – dorește să devină campion, la fel ca tatăl său. 

 

     2. NIVEL / NIVELĂ

N.B. Potrivit DOOM, atunci când ne referim la nivel (înălţime, stadiu, treaptă), putem folosi ambele forme de plural: niveluri / nivele. Atunci când ne referim la instrument, dispozitivul de măsurare, pluralul corect este „nivele”.

Nivel, niveluri / nivele înălțimea la care se găsește un punct, o linie sau o suprafață a unui loc în raport cu un plan orizontal dat; etaj, cat.

Ex. Nivelul mării este punctul situat la înălțimea mijlocie a mărilor și a oceanelor care comunică între ele, în raport cu care se măsoară toate altitudinile.

Folosirea unui lift este eficientă atât din punct de vedere al timpului (valabil în cazul clădirilor cu mai multe niveluri), cât și din perspectiva transportării obiectelor grele sau a persoanelor cu probleme de sănătate (afecțiuni cardiace, deficiențe locomotorii etc.).  

Figurativ – stadiu de dezvoltare, treaptă a calității, indice al cantității.

Ex. Nivelul de trai este gradul de satisfacere a nevoilor materiale și spirituale ale populației unei țări, ale unor clase sau ale unei persoane în condiții istorice date.

 

Nivelă, nivele – un instrument de verificare a orizontalităţii unei piese sau a verticalităţii unui perete în curs de construire; nivelă topografică sau nivelă optică, care se foloseşte la măsurarea directă, pe teren, a diferenţei de înălţime dintre două puncte.

Ex. Magazinul în care se vând nivele cu bule de aer s-a mutat pe altă stradă.

Studenţii au luat trei nivele topografice şi le-au montat în vederea măsurătorilor din cursul după-amiezii.

 

     3. GHIVECI

Ghivece – vas de pământ ars, de material plastic etc., de formă tronconică, folosit pentru plantarea în casă a florilor.

Ex. Pentru a întineri o floare de cameră, poți să transplantezi pui sau porțiuni din tulpină în mai multe ghivece.

Ghiveciuri – mâncare preparată din tot felul de legume, cu sau fără carne.

Ex. Ghiveciurile din legume pot fi considerate pe drept cea mai gustoasă mâncare de sezon.

 

     4. CAP

Capete – extremitatea superioară a corpului omenesc, alcătuită din cutia craniană și legată de trunchi prin gât.

Ex. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” (Luca 21:28)

Capuri – fâșie de pământ, înaltă și stâncoasă, care înaintează în mare sau în ocean.

Ex. Printre capurile cele mai cunoscute din lume se numără Capul Horn şi Capul Bunei Speranţe.

Capi – conducător, căpetenie, șef.

Ex. „Şi le-a zis: „Voi sunteţi capii de familie ai leviţilor, sfinţiţi-vă, voi şi fraţii voştri, şi suiţi chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care i l-am pregătit.” (1 Cronici 15:12)

 

     5. TERMEN

Termene – dată fixă la care se execută o obligație (bănească) sau se realizează ceva potrivit unei învoieli, unei decizii sau unei dispoziții prealabile.

Ex. Nu trebuie numai să definim noi obiective şi sarcini ale strategiei, ci şi să transformăm discuţiile, care uneori durează prea mult, în acţiuni concrete, cu termene-limită precise.

Termeni – cuvânt, expresie.

Ex. Eficiența energetică, în cei mai generali termeni, reprezintă limitarea consumului individual prin raționalizarea utilizării aparatelor electrocasnice.

 

     6. RAPORT

Rapoarte – comunicare scrisă sau orală făcută de cineva în fața unei adunări, a unei autorități etc.; dare de seamă.

Ex. Rapoartele de activitate a instituțiilor de învățământ general pot fi găsite pe pagina web a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău.

Raporturi – legătură între două sau mai multe persoane, obiecte, fenomene, noțiuni pe care gândirea omenească o poate constata și stabili; relație.

Ex. Relaţiile interpersonale pot fi definite drept raporturi sociale dintre doi sau mai mulţi  oameni care interacţionează sau se influenţează reciproc.

 

     7. GRUP / GRUPĂ

Grup, grupuri – ansamblu de persoane reunite (în mod stabil sau temporar) pe baza unei comunități de interese, de concepții.

Ex. Există grupuri politice diferite şi opinii politice care diferă.

     Un grup social este definit ca un grup de oameni care au anumite caracteristici comune.

Grupă, grupe – colectiv restrâns de oameni sau animale, subordonat unei forme organizatorice mai largi. Unitate administrativă dintr-o întreprindere sau dintr-o instituție, bazată pe specializare, pe diviziunea muncii.

Ex. Potrivit ordinului Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, programul zilnic de activitate în clasele sau grupele cu program prelungit are durata de 3 sau 6 ore astronomice și nu trebuie să depășească numărul de 25-30 de elevi.

Există două grupe mari de animale: Vertebrate și Nevertebrate.

În articolul următor, vom vorbi despre capcanele pe care le prezintă forma de plural al unor substantive.

Ex. Vamă – vame sau vămi, cum este corect?