Capcanele conjugării verbelor (1) 

„Errare humanum est” – „A greși este omenește”, spune un proverb latin. Acest lucru însă nu trebuie să devină o justificare pentru comiterea repetată a acelorași greșeli. O altă capcană a limbii române, și a oricărei limbi, de altfel, este conjugarea verbelor neregulate sau a celor regulate, dar care prezintă dificultăți și dileme. Astăzi vom aduce câteva exemple din cele mai des întâlnite greșeli de conjugare a verbelor. 

 

1.  SĂ DEA sau SĂ DEIE

A da – verb tranzitiv, conjugarea I-a. 

Vom spune corect „să dea”, forma „să deie” este greșită. 

Să dea – modul conjunctiv, pers. a 3-a sg.  

Exemple: 

Apoi Dumnezeu a zis: « dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.» Şi aşa a fost.” (Geneza 1:11) 

„Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Şi ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită!” (Proverbe 15:23) 

 

2. SĂ IA sau SĂ IEIE

A lua – verb tranzitiv, conjugarea I-a. 

Forma corectă este „să ia”, forma „să ieie” este greșită. 

Să ia – modul conjunctiv, pers. a 3-a sg. 

Exemple: 

Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: «În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă.»” (Exodul 12:3) 

„Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni nu-ţi ia cununa.” (Apocalipsa 3:11) 

 

3. TREBUIE sau TREBUIEȘTE

A trebui – verb impersonal, conjugarea a IV-a. 

Forma verbului „a trebui” rămâne neschimbată la toate persoanele la modul indicativ, timpul prezent – „trebuie”. 

Exemple: 

 „Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: «Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!»” (Faptele Apostolilor 5:29) 

„Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi.” (Efeseni 5:28) 

 

4. A STĂRUI vs. A SE STRĂDUI

A stărui – verb intranzitiv, conjugarea a IV-a. A ruga insistent și în mod repetat pe cineva pentru a fi de acord cu ceva, a rămâne statornic. 

Exemple: 

„Cine stăruiește, izbutește.” (proverb italian) 

Dar cel ales la suflet face planuri alese şi stăruieşte în planurile lui alese.” (Isaia 32:8) 

A se strădui verb reflexiv, conjugarea a IV-a. A depune multe eforturi ca să realizeze ceva, a se sili.  

Exemple: 

Eu străduiesc să fac toate lucrurile la cel mai înalt nivel. Ei se străduiesc  să fie întotdeauna la timp la serviciu.

Fiecare părinte se străduiește să-i asigure copilului său o bună dezvoltare fizică, morală și spirituală.

Vom spune corect:

Eu stăruiesc, nu eu stărui

Eu mă străduiesc, nu eu mă strădui

 

5. A PLACE sau A PLĂCEA

Vom spune corect „a plăcea”, forma „a place” este greșită. 

A plăcea – verb tranzitiv și intranzitiv, conjugarea a II-a. 

Exemple: 

În vremea aceea, nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea.” (Judecători 17:6)

„Domnul întăreşte paşii omului când Îi place calea lui.” (Psalmul 37:23)

 

6. MERITĂ sau SE MERITĂ

În limba română, nu avem verbul a merita la forma reflexivă, deci vom spune corect „merită”. 

A merita – verb tranzitiv, conjugarea I-a. 

Exemplu:  

Merită să citești această carte. Acest film merită să fie vizionat. 

DAR: 

Alăturarea lui „se” la verbul „a merita” este corectă doar atunci când după ea putem substitui sintagma „unul pe altul”. 

Exemplu: 

Cei doi se merită unul pe altul.  

 

7. CREAZĂ sau CREEAZĂ

Verbul „a crea”, deși aparent se termină în -ea, nu este un verb de conjugarea a II-a, ci de conjugarea I-a. Sufixul este -a, iar rădăcina este cre-. Pentru ușurință, îl vom conjuga ca pe verbul „a lucra”, înlocuind lucr- cu cre-: eu lucr-ez/cre-ez; tu lucr-ezi/cre-ezi; el lucr-eaza/cre-eaza etc.  

Exemple: 

Directorul școlii creează condiții favorabile pentru elevi și profesori. 

Gerul creează adevărate opere de artă pe la geamuri. 

Particularitățile și excepțiile unei limbi întotdeauna au fost o provocare de a căuta, de a descoperi și de a înțelege. În articolul următor, vom veni cu noi exemple de verbe care prezintă dificultăți la conjugare.