Cum să procedezi când prietenii doresc să se împrumute cu bani de la tine?

Întrebarea la care voi răspunde în acest articol este cu privire la împrumutul banilor atunci când cel care dă cu împrumut are nevoie el singur de acei bani:

Cum ar trebui să se comporte o persoană căreia i se cere ca împrumut o sumă de bani de către un prieten/cunoscut pe care persoana respectivă o deține, însă nu se poate lipsi în acel moment de suma respectivă, caci are şi ea nevoie de banii aceia tocmai în acea perioadă?

Cum să procedezi când prietenii doresc să se împrumute cu bani de la tine?Nu opri o binefacere când poţi să o faci

Înţeleptul Solomon a scris în cartea Proverbelor:

Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci. Nu zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!” când ai de unde să dai. (Proverbe 3:27-28)

Dacă poţi să faci binefacerea, atunci nu o opri. Problema este că uneori oamenii au de unde da, dar stau pe gânduri şi nu sunt siguri dacă chiar pot sau trebuie să facă acea binefacere şi ca să mai câştige timp, pot să spună aproapelui: “Du-te, şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!” Dacă ai de unde să dai, nu proceda astfel ci ajută pe aproapele tău şi poartă-te cu bunătate. Dacă nu ai de unde să dai, nu trebuie nici să te ruşinezi de lucrul acesta dar nici să te simţi vinovat că nu ai de unde să dai.

Cât avem prilej să facem bine

În Epistola către Galateni Apostolul Pavel a scris:

Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă. (Galateni 6:9-10)

Aşa cum obosesc în toate lucrurile, oamenii obosesc şi în facerea binelui. De aceea, Dumnezeu ne învaţă să nu obosim, căci la vremea potrivită, adică la vremea hotărâtă de El, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Cu alte cuvinte, prin tot binele care îl facem altora semănăm şi, dacă nu încetăm să facem bine, vom secera la vremea potrivită şi atunci când vom fi şi noi în nevoie. Dacă avem prilej, să facem bine. Să nu lăsăm oboselii să ne convingă că nu avem cu ce şi nu avem de unde atunci când avem prilej să facem bine. Apoi, este adevărat că nu este posibil de dat cu împrumut la toţi oamenii şi totdeauna pentru că suntem limitaţi. Dar, să ne cercetăm bine pe noi înşine ca nu cumva să spunem oamenilor că nu avem de unde, dar în realitate, să fie din pricina că am obosit să facem binefaceri.

Este o binecuvântare când ai să dai altora cu împrumut

Sper sfârşitul cărţii Leviticul Dumnezeu a trecut în listă binecuvântările de care se va bucura poporul Lui Israel dacă va ascultate în toate de Legea Lui. Printre aceste binecuvântări este şi aceasta:

Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini şi nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceţi după alţi dumnezei şi să le slujiţi. (Deuteronomul 28:12-14)

Dacă ai să dai cu împrumut, atunci este un prilej să te bucuri că Dumnezeu binecuvântează lucrul mâinilor tale şi astfel poţi să ajuţi, să faci bine şi să aduci bucurie şi altora care sunt în lipsuri sau în suferinţe atunci când au venit să se împrumute de la tine. Să nu obosim în facerea binelui.