Când creştinii adevăraţi vor avea impact în viaţa politică a ţării noastre

creștinii adevărațiChiar dacă ne numim ţară creştină, este evident că creștinii adevărați au puţin impact în cele mai multe aspecte ale societăţii. Ne pare rău de această situaţie şi dorim o schimbare a lucrurilor. În acest articol vreau să prezint cum îmi imaginez că va fi când creștinii adevărați vor avea impact în viaţa politică a ţării. Când zic creştini adevăraţi, mă refer la creştinii care trăiesc în ascultare deplină de Domnul Isus Hristos şi de Dumnezeu potrivit cu Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament. Deci, în calitate de preot şi slujitor al Evangheliei, iată cum văd ţara noastră atunci când creştinii adevăraţi vor avea impact în viaţa politică.

Creștinii adevărați în parlament

Deputaţii, care vor fi creştini adevăraţi, vor arăta un comportament plin de respect faţă de ceilalţi deputaţi şi faţă de cetăţenii care i-au ales. Când se vor discuta proiectele de legi, aceşti deputaţi creştini vor urmări cu atenţie toate discuţiile şi vor rosti cuvântări înţelepte, prin care vor avea totdeauna de spus un cuvânt din partea lui Dumnezeu, prezentând poziţia biblică asupra problemei sau legii abordate. Când vor fi elaborate proiectele de legi, deputaţii creştini, chiar dacă ar alcătui majoritatea din Parlament, nu vor căuta interesele lor personale sau de partid, ci vor căuta binele poporului şi vor trata cu acelaşi respect şi opoziţia lor politică. Toţi oamenii din ţară vor şti că deputaţii creştini din Parlamentul ţării, din partidele majoritare sau din partidele de opoziţie sunt oameni care îşi respectă promisiunile făcute aşa cum spunea Domnul Isus :

Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. (Evanghelia după Matei 5:37)

Deputaţii creştini se vor întâlni cel puţin o dată pe săptămână pentru a studia împreună Sfintele Scripturi şi pentru a se ruga pentru lucrarea Parlamentului şi pentru deciziile care sunt luate, ca ele să fie în conformitate cu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că vor studia toţi împreună Sfintele Scripturi, toţi vor avea aceeaşi gândire biblică şi vor fi uniţi în hotărârile înţelepte şi drepte pe care le vor lua şi pentru care vor pleda în şedinţele Parlamentului. La aceste ore de studiu biblic şi rugăciune vor veni mulţi alţi deputaţi care vor dori să arate aceeaşi înţelepciune în purtare şi în luarea deciziilor. Ei vor fi atraşi tocmai de caracterele frumoase ale deputaţilor creştini în a căror viaţă va fi văzută prezenţa Domnului Isus Hristos. În timpul şedinţelor Parlamentului, deputaţii creştini adevăraţi se vor aduna în fiecare dimineaţă pentru a studia ce spune Dumnezeu în Sfintele Scripturi nemijlocit cu privire la subiectele sau legile care sunt abordate în acea perioadă. Vor studia ca să poată prezenta această poziţie la şedinţe şi pentru a o argumenta conform Bibliei. Tot la aceste întâlniri de dimineaţă se vor ruga pentru discuţiile din timpul zilei şi hotărârile care trebuiesc luate în Parlament.
În perioada dintre şedinţele Parlamentului, deputaţii creştini vor fi implicaţi activ în vieţile alegătorilor, căutând să înţeleagă nevoile şi dorinţele acestora şi cum pot să le slujească mai bine în aceste nevoi. Vor proceda după exemplul lui Iosif, care, atunci când a fost ales de faraon să fie prim-ministru, “a pornit să cerceteze ţara Egiptului.” Deputaţii creştini vor merge să cerceteze ţara şi o vor face nu doar pentru a le arăta oamenilor că sunt interesaţi de ei, ci ca să identifice nevoile şi să se grăbească să întreprindă tot ce ţine de ei pentru a împlini aceste nevoi.

În campania electorală

Politicienii creştini, care vor candida pentru locurile din Parlament, se vor purta cu tot respectul în toate cuvântările lor publice şi particulare. Atunci când vor vorbi în faţa oamenilor sau la televiziune, nu vor arunca murdării asupra nimănui din oponenţii lor politici, nu vor scotoci ca să găsească învinuiri la adresa celor care nu gândesc ca şi ei, ci vor prezenta o viziune clară şi un program specific de activitate pentru cazul când vor fi aleşi de popor. Dacă oponenţii lor se vor purta cu răutate şi aroganţă, împroşcând învinuiri nedrepte, creștinii adevărați – politicienii creştini nu vor răspunde la aceste provocări decât aşa cum sunt învăţaţi de Domnul Isus care spune:

„Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.‿ (Evanghelia după Matei 5:44-48)

Tot în campania electorală politicienii- creştinii adevăraţi nu vor face promisiuni goale doar pentru a manipula pe alegători şi nu vor recurge niciodată la nici un fel de procedee de manipulare.

În cadrul partidului politic

Chiar dacă ar face parte din diferite partide politice, creștinii adevărați se vor purta cu integritate şi dreptate faţă de colegii lor de partid. Nu vor tolera corupţia, bârfele, nelegiurile şi imoralitatea. Nimeni nu va face abuz de charismă sau de influenţa pe care o are, în aşa măsură ca să uzurpeze toată puterea şi să se poarte ca şi un dictator. Creştinii adevăraţi nu vor fi interesaţi de poziţii în cadrul partidului mai mult decât de a le face bine oamenilor şi pentru trăirea şi proclamarea mesajului Evangheliei. Conducătorii maturi din partid vor încuraja pe tinerii care au calităţi de conducători şi îi vor ajuta să înveţe a le sluji oamenilor şi să aibă caractere integre.

În biserici

Creştinii adevăraţi, care vor fi implicaţi în viaţa politică a ţării, vor proteja bisericile lor de orice neînţelegeri politice care se pot strecura în biserică. Creştinii adevăraţi vor trata cu toată dragostea şi respectul pe toţi creştinii din biserica lor şi din orice biserică indiferent de apartenenţa lor politică. Preoţii nu vor folosi amvonul pentru promovarea unui anumit partid, dar nici nu vor sta indiferenţi faţă de viaţa politică a ţării, până acolo ca să-i lase pe creştini în necunoştinţă şi întuneric. Ei le vor predica tuturor oamenilor adevărul Sfintelor Scripturi despre evenimentele din societate şi despre deciziile care le iau sau care trebuie să le ia politicienii. Din moment ce vor ajunge în poziţii înalte de conducere, creștinii adevărați nu vor folosi niciodată aceste poziţii pentru luptele interconfesionale sau pentru a intimida pe conducătorii bisericilor.
Dumnezeu să ne ajute şi să ne binecuvânteze cu creştini adevăraţi, care vor avea impact în viaţa politică a ţării. Noi trebuie să fim generaţia de creştini adevăraţi care vom avea acest impact în viaţa politică a ţării noastre.