Cine se califică să predea religia în şcoli după curriculumul evanghelic?

Întrebare:

Vrem sa precizam cine vor fi acceptaţi să predea religia in școala după curriculum evanghelic? Sunt acceptați toți, ori numai din cadrele didactice ?

Pastorul Mihai Malancea, reprezentantul Uniunii Bisericilor Baptiste în comisia de pregătire a curriculumului evanghelic ne-a relatat următoarele:

In urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Învăţământului si a altor instituții ale educației din Rep. Moldova
1. Se cere ca disciplinele acceptate să fie predate de pedagogi creștini evanghelici cu pregătite în domeniu, la recomandarea conducerii Uniunilor Evanghelice
2. Profesorii vor fi aleși pe criterii de competența și la recomandarea conducerii Uniunilor Evanghelice
3. In cazuri excepționale am solicitat se fie acceptați, absolvenții și studenții anilor 3-4 din Instituțiile teologice, la recomandarea conducerii Uniunilor Evanghelice