Călătorie misionară în satul Fârlădeni

În perioada 15-17 august, împreună cu echipa formată din studenții Școlii de Misiune prin Sport și Mass-Media, am mers în a treia călătorie misionară din anul acesta în satul Fârlădeni, raionul Hâncești. În sat sunt aproximativ 500 de locuitori. 

Chiar dacă în acest sat nu a ajuns încă Evanghelia, oamenii au fost foarte receptivi și au pus multe întrebări cu privire la Dumnezeu. Am petrecut timpul vorbindu-le oamenilor despre Dumnezeu, împărțindu-le ziarul Liber și discutând cum pot avea mântuire și cât este de importantă studierea Bibliei. Întrebați dacă ar vrea să meargă la un grup unde se va studia Biblia, ei au zis că și-ar dori foarte mult.

De asemenea, am petrecut un timp frumos cu copiii din sat. Ne-am jucat cu ei, au privit demonstrația Taekwon-Do pregătită de către studenții Școlii de Misiune, au ascultat mărturii și un mesaj despre importanța cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu.

La final, am predat lecția Dragostea Adevărată Așteaptă tinerilor și copiilor. Le-au plăcut foarte mult. Unul din ei a spus: „Ați venit chiar la timpul potrivit”. La desfășurarea lecției au participat 8 copii și tineri, dintre care 7 au semnat legământul purității.

Oamenii din sat au rămas foarte impresionați de această lucrare și anume de faptul că ne-am pornit la ei fără a ști unde se află satul, fără nici un ajutor material și numai cu credință în Dumnezeu.

Ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să lucreze la toți oamenii care au auzit Evanghelia și să fie și ei mărturie pentru ceilalți prin moștenirea vieții veșnice.

După această călătorie, am văzut încă o dată că Dumnezeu este Iehova-Iire, Cel ce poartă de grijă. El este Cel ce ne-a dat transport, mâncare, gazdă atunci când am avut nevoie. Nu ne-a lăsat nici o clipă atât cât ne-am încrezut în El.