Bunul simţ la locul de muncă

La tabăra de studiere a limbii engleze, unde ne aflăm acum împreună cu cei 175 de studenţi, în fiecare seară învăţăm despre bunul simţ de pe paginile Sfintelor Scripturi. După ce am învăţat temeliile bunului simţ, am privit cum se manifestă bunul simţ în relaţiile cu învăţătorii, cu părinţii, cu Dumnezeu, cu oamenii răi, cu prietenii, cu aproapele, etc. Astăzi, urmează să învăţăm principii de bun simţ la locul de muncă.

bunul simț

1. Bunul simț te îndeamnă să fii un om harnic

Înţeleptul Solomon a scris aşa: “Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te!” (Prov. 6:6) Oameni harnici sunt mai puţini decât oameni leneşi. Nu crezi? Uite atent în jur şi vei vedea. Câţi prieteni de ai tăi lucrează şi câţi încă nu şi-au găsit de lucru? Dacă eşti la şcoală, câţi colegi de ai tăi îşi îndeplinesc responsabilităţile cu o atitudine frumoasă şi câti din ei nu depun nici un efort ca să înveţe? Firea noastră păcătoasă are tendinţa să se orienteze după ce este rău, pentru că acestea nu necesită nici un efort. Nu te lăsa prins în aceleaşi curse a lipsei de disciplină şi lenevie. Priveşte atent la cei care sunt harnici, care lucrează bine, învaţă bine, etc. Priveşte atent ca să îneţelegi cum şi de ce aceşti oameni reuşesc să facă lucrurile care le au şi responsabilităţile care le sunt încredinţate. Priveste atent la ei şi urmează-le exemplu.

2. Fă tot lucrul bine şi calitativ totdeauna

Solomon scrie astfel mai departe în acelaşi pasaj, când spune ce poate fi învăţat de la furnică: “… ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân, totuşi îşi pregăteşte hrana vara, şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului.” (Prov. 6:7-8) Cei mai mulţi oameni nu au bunul simț în această privință. Ei au nevoie de supraveghetori pentru că dacă nu sunt supravegheaţi, atunci nu lucrează, sau nu fac lucrul calitativ, nu vin la timp la lucru, pleacă mai devreme de la servici, etc. Nu fi din numărul acestor oameni pentru că ei tocmai din pricina aceata nu propăşesc nici material şi nici nu sunt promovaţi în lucrul lor. Apoi, aceasta este lipsă de bun simţ, de parcă ai vrea şi ai căutat totdeauna să înşeli, sau parcă ai fi unul care dacă intră în casa omului trebuie să fie păzit la orice pas ca să nu furi ceva. Cred că nu te simţi bine astfel. Tot aşa este şi atunci când nu-ţi îndeplineşti responsabilităţile corect la servici şi nu lucrezi decât dacă eşti supravegheat.

3. Fă fiecare lucru la timpul său

Amânarea sau tergiversarea nu-l caracterizează pe omul care are bunul simț. Despre furnică care simbolizează pe omul harnic, Solomon spune că “îşi pregăteşte hrana vara, şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului.” Nu amâna lucrurile ci fă-le pe toate la timpul său. Aşa nu va trebui să fii sub presiunea urgenţei, nu vei supăra pe conducător şi pe membrii echipei şi vei aduce cinste învăţăturii Domnului Isus Hristos pe care spui că o urmezi.