Botezul Domnului. Agheasma

Termenul botez îşi are originea din limba greacă care utilizează două cuvinte pentru acesta: bapto şi baptizo. W.E. Vine în Dicţionarul expozitiv complet al cuvintelor din Vechiul şi Noul Testament,  prezintă următoarele definiţii: bapto-a afunda, a (s)cufunda; baptizo-a boteza, a fost folosit de către greci pentru a denumi acţiunea vopsirii unei haine într-un lichid sau scoaterea apei prin cufundarea unui vas în altul.

botezul Domnului Iisus Cuvântul botez nu este folosit în Vechiul Testament, el apare abia în Noul Testament şi este în legătură  cu Ioan Botezătorul care l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos, eveniment descris de toţi cei patru evanghelişti. Iată, de exemplu, cum relatează evanghelistul Matei  botezul Domnului:

Şi în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan, de către Ioan. Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel coborându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit. (Sfânta Evanghelie după Marcu 1:9-11)

Din această relatare observăm:

-Iisus a venit din Nazaret la Iordan , acolo unde Ioan Botezătorul boteza , ca să fie botezat de acesta

-După ce a fost botezat , Ioan Botezătorul a văzut cum Duhul Sfânt S-a coborât peste Iisus în chip de porumbel

-Toţi cei prezenţi au  auzit glasul lui Dumnezeu  care confirma  că Iisus Hristos este Fiul Său şi că-n El Îşi găseşte plăcerea Tatăl.

Botezul Domnului, numit în popor şi Boboteaza,  mai este cunoscut şi sub numele de Epifanie, Teofanie, Arătarea Domnului, Descoperirea Cuvântului Întrupat, or, botezul Domnului a şi constituit momentul arătării , descoperirii Domnului Iisus de către oameni, ca imediat după aceasta Domnul Iisus să-Şi înceapă lucrarea.

Evanghelistul Ioan prezintă câteva detalii importante privitoare la acest eveniment:

A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este despre Care eu am zis: După mine vine un bărbat, Care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era, Şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă. Şi a marturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer, ca un porumbel şi a rămas peste El. Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu. (Sfânta Evanghelie după Ioan 1:29-34)

Din acest pasaj vedem o altă completarea la botezul Domnului Isus:

-Ioan nu-L cunoştea pe Domnul Isus înainte de botez, dar tocmai prin botez Dumnezeu L-a descoperit

-Pogorârea Duhului Sfânt în chip de porumbel peste Iisus este un semn mai întâi pentru Ioan Botezătorul că Iisus este Cel care care va boteza cu Duh Sfânt şi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu  şi apoi pentru cei prezenţi acolo.

-Isus nu a sfinţit apele Iordanului sau alte ape  prin botez, ci a fost un act prin care a fost făcut cunoscut.

În concluzie, botezul Domnului Iisus a  avut un scop specific şi anume ca să Se facă cunoscut, să Se prezinte ca Fiu de Dumnezeu, care dă Duhul Sfânt tuturor celor ce cred în El şi , crezând, să avem parte de viaţă veşnică.

Iar în ceea ce priveşte agheasma şi semnificaţia ei , vă invit să citiţi următorul articol: http://www.moldovacrestina.net/doctrina/biblia-despre-aghiazmă

Dumnezeu să ne ajute ca toţi să credem  în El şi să avem viaţă veşnică.