De ce apostolii au botezat în Numele lui Isus şi nu în Numele Tatălui, Fiului şi al Duhului Sfânt?

Întrebare:

Vă salut cu dragostea Domnului nostru Isus Hristos! Frate Vasile Filat, mă bucur nespus de mult pentru tot ce faceți, pe acest site, pentru că acordați atâta timp pentru tineretul din R. Moldova. Domnul să vă binecuvânteze în tot ce faceți. Am o mică întrebare. De ce în Matei 28:19 Isus le spune ucenicilor: “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”  Însă apostolii, cum vedem în urmatoarele cărți ale Noului Testament și în epistole, botează creștinii în numele lui Isus Hristos. Aici se pune întrebarea: Oare apostolii nu l-au înțeles pe Isus și au botezat greșit sau, invers, ei au înțeles că Numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh , este taman acest nume Isus Hristos? Încă un lucru important în acest fapt este că Isus le spune să boteze într-un nume, dar Tată, Fiu nu este nume, este doar titlu. Eu, de exemplu, în același timp, pot fi tată dar pot fi și fiu, pot fi și soț, toate trei calități într-o persoană, dar numele meu este unul. Dacă Isus s-ar referi în Matei 28:19 la 3 persoane, El ar spune în Numele (la plural) Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Dacă să traducem din rusă, acolo se vede mai bine că Isus folosește cuvântul Numele la singular, dar nu la plural: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, vedeți că el spune Imea, nu Imenah. Îmi cer scuze de așa lungă întrebare, dar vreau să aflu cum gândiți D-stră la acest subiect.

De ce apostolii au botezat în Numele lui Isus şi nu în Numele Tatălui, Fiului şi al Duhului Sfânt?Că apostolii au botezat în Numele Domnului Isus scrie doar Luca în cartea Faptele Apostolilor şi sunt doar trei referinţe. Când s-a pocăit oamenii în Ierusalim în ziua Cincizecimii:

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. (Faptele apostolilor 2:38)

Cei care au ascultat predica lui Petru nu aveau rezerve faţă de Numele Tatălui şi al Duhului Sfânt, dar ei doar atunci au crezut în Domnul Isus Hristos. Acum, Biblia nu ne relatează aici exact formula care au spus-o apostolii când au botezat, dar putem avea toată credinţa că au făcut după cuvintele Domnului Isus când le-a zis să boteze în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.

Al doilea caz menţionat în cartea Faptelor Apostolilor este în legătură cu Samaritenii care au crezut prin propovăduirea lui Filip. Despre ei se spune:

Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. (Faptele apostolilor 8:16)

A treia menţiune este cu privire la ucenicii lui Ioan care au aflat despre Duhul Sfânt de la Apostolul Pavel şi au fost botezaţi de el.

Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. (Faptele apostolilor 19:5)

Nici în unul din aceste texte nu ne este specificată formularea pe care a făcut-o persoana în momentul când a oficiat botezul, dar am toată credinţa că a făcut după porunca Domnului Isus Hristos botezând pe oameni în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.

Cuvântul “Numele” la singular se referă la o singură fiinţă a dumnezeirii manifestată în trei persoane – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.