Bogat și totuși foarte sărac

Aș dori să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu care ne-a lăsat un exemplu de materialism îmbrăcat cu spiritualitate. Exemplul unui om atât de aproape de Împărăția Cerurilor și totuși care nu a luat o hotărâre de a lepăda totul pentru a o moșteni. Situația acestui tânăr bogat este foarte asemănătoare cu cea din zilele noastre: sunt mulți tineri în biserici care de mici aud Cuvântul lui Dumnezeu, merg în locașurile de închinare, practică un mod de viață frumos, fac fapte bune, cunosc poruncile și Învățătura Domnului Isus și totuși Dumnezeu nu este Domnul vieții lor. Să citim discuția pe care au avut-o acest tânăr cu Fiul lui Dumnezeu:

”Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?” El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: ‘Ce bine?’ Binele este Unul singur. Dar, dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.” „Care?” I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea. Ce-mi mai lipseşte?” „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.” Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuţii.” Matei 19:16-22

Câți dintre oameni știu despre Împărăția lui Dumnezeu, dar cât de mulți doresc să împlinească și prima poruncă: să nu ai alți dumnezei în afară de Domnul? Cred că Domnul Isus a omis intenționat prima poruncă dată prin Moise poporului Israel, această poruncă reflectând de fapt problema tânărului bogat: dumnezeul vieții lui era Mamona, bogățiile. Acestea au proprietatea de a fermeca și consuma energia omului și să îl sustragă de la Dumnezeu dacă nu sunt puse la dispoziția Împărăției Cerurilor. De unde știm că bogățiile i-au robit inima și erau idolul acestui tânăr? Pentru că atunci când Domnul Isus îl invită să vândă tot ce are, să dea săracilor- el a plecat FOARTE ÎNTRISTAT- pentru că nu era gata să se despartă de ele…

”Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona”. Matei 6:21,24

În viața noastră pe acest pământ, când nu privim țintă la Domnul Isus și la lucrurile veșnice, ajungem în cele din urmă să nu mai slujim pe Dumnezeu, ci să slujim posesiunilor noastre materiale. Oamenii pot avea atât de multe posesiuni și totuși să rămână atât de săraci spiritual, în relația lor cu Dumnezeu. Vedeți, acest tânăr era chiar la hotarul Împărăției lui Dumnezeu, dar bogățiile i-au acaparat toată atenția și viața și el nu a luat hotărârea de a-L urma pe Domnul Isus!!!

”Domnul nostru a văzut agonisirea bogățiilor ca un scop care îl aduce pe om în cea mai josnică sclavie, împiedicându-l să-și îndeplinească responsabilitățile de slujitor sau rob al lui Isus Hristos. În schimb, omul devine robul banilor și nu mai poate sluji nimănui, cu atât mai puțin lui Dumnezeu. Când un om este captivat de pasiunea de a agonisi lucruri material, nu mai există loc pentru nicio altă dragoste. Domnul Isus nu a condamnat faptul că cineva are bogății. El a condamnat faptul de a fi robi ai acestor bogății. Din perspectiva Lui, iubirea de bani este la fel de gravă ca idolatria.” Dwight Pentcost

Cine se concentrează la comorile de pe pământ, va scăpa din vedere comoara care se adună în cer. Totul este o chestiune de perspectivă, de perspectiva veșniciei. Pe ce anume ne concentrăm? Asupra căror lucruri ne concentrăm? De ce lucruri ne sunt legate emoțiile și inima? Unde sunt comorile noastre? Să ne întrebăm dacă Dumnezeu ocupă locul central în viața noastră sau dacă există alte lucuri care Îl eclipsează…