Ce spune Biblia despre creştinii care au refuzat să se mai roage pentru conducerea ţării după ce a fost legalizat Islamul?

Întrebare:

Ce credeţi despre hotărârea unor parohii ale Mitropoliei Moldovei de a nu se mai ruga pentru conducerea ţării? Este îngăduit creştinilor conform Bibliei să ia o astfel de hotărâre?

Am aflat şi eu de la noutăţi că unele parohii ale Mitropoliei Moldovei au luat hotărârea de a nu mai pomeni în rugăciunile lor conducerea ţării după ce a fost legalizat Islamul. Această hotărâre nu a fost adoptată unanim de întreaga Mitropolie şi se pare că urmează să mai fie discutată încă.

În Sfintele Scripturi noi suntem îndemnaţi să ne rugăm pentru conducerea ţării şi Apostolul Pavel a scris astfel:

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. (1 Timotei 2:1-4)

Episcopul de Bălţi şi Făleşti, Marchel, a declarat, pentru Publika TV, că va trimite scrisori la toate bisericile din Făleşti, Bălţi şi Sângerei cu rugămintea de a nu mai pomeni conducerea ţării în rugăciuni, pentru că ar fi anticreştină.

Vreau să specific că la vremea când a scris Apostolul Pavel Epistola 1 către Timotei, conducerea Imperiului Roman era total păgână şi totuşi, Apostolul a îndemnat pe creştini să se roage pentru această conducere. Având o conducere anticreştină, cu atât mai mult trebuie să ne rugăm pentru ei şi să cerem de la Dumnezeu în mod special două lucruri pentru această conducere:

  1. Să conducă ţara aşa ca să putem duce toţi ( şi creştinii şi oamenii de alte religii sau ateişti) o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.
  2. Să ne rugăm ca toţi oamenii ( şi conducerea şi cei de alte religii sau ateişti) să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului care este scris în Cuvântul lui Dumnezeu.

Legalizarea Islamului şi celorlalte legi anticreştine (cum ar fi legea anti-discriminare pe principiu de  orientare sexuală) care au fost adoptate în ultima vreme de către conducerea ţării noastre trebuie să motiveze pe toţi creştinii să ne rugăm şi mai mult pentru dregători, să mergem la ei, la fiecare în parte, să le vestim Evanghelia şi să le explicăm ce nu este bine în legile pe care le-au adoptat, iar la alegerile următoare să ne gândim bine şi să ne dăm votul judecând din perspectiva Sfintelor Scripturi.

Iertată să-mi fie îndrăzneala, dar trebuie să specific aici ceva. Şi Ministrul Justiţiei care a coordonat adoptarea legilor respective şi alţi colaboratori ai Ministerului Justiţiei se declară permanent (şi la emisiunile televizate) că sunt creştini ortodocşi. Mă întreb de ce Biserica Ortodoxă nu aplică disciplina bisericească acestor “creştini” care adoptă legi anticreştine una după alta? Oare nu spune Biblia clar că este datoria noastră a creştinilor să-i judecăm pe cei dinăuntru, adică din cadrul Bisericii atunci când ei păcătuiesc împotriva aproapelui, a Adevărului şi a Bisericii? De ce până în ziua de azi nimeni din aceşti dregători care nemijlocit au fost implicaţi în adoptarea legilor anticreştine nu au fost excomunicaţi? Conform Sfintelor Scripturi, acesta este primul lucru pe care trebuie să-l facă Biserica în astfel de situaţii. Atunci le va fi de învăţătură şi celorlalţi dregători poate…