Ce învaţă Biblia cu referire la sărbătoarea Halloween?

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. (Efeseni 2:1-3)

Întrebare:

În ultima vreme începe să devină tot mai populară la români sărbătoarea Halloween care anterior nu era cunoscută şi nu se sărbătorea pe aici. Care este originea şi semnificaţia acestei sărbători? Cum trebuie să ne raportăm noi, creştinii, la ea?

Ca să înţelegem esenţa acestei sărbători şi cum se raportează ea la învăţătura lăsată de Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi, este important pentru început să înţelegem…

Ce este Halloween?

Enciclopedia Wikipedia ne relatează următoarele:

Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Ea este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deși în unele țări data sărbătorii variază, de exemplu în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie. Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows’ Even, numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților, sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental — catolic și protestant, deoarece în aceste culte creștine ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie. Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, care reprezintă Lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători copiii se maschează în vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă pe la case întrebând: „Trick or Treat?” (Păcăleală sau dulciuri?), ca o amenințare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i se va juca o farsă. În alte țări Halloweenul este serbat prin parade și carnavaluri.

Cu privire la…

Istoria sărbătorii Halloween

Acelaşi articol din Wikipedia ne relatează următoarele:

Istoricul Nicholas Rogers, care a explorat originile Halloweenului, observă că în timp ce „unii folcloriști i-au detectat originile în sărbătoarea romană a Pomonei, zeița fructelor și semințelor sau în festivalul morților denumit Parentalia, sărbătoarea este cel mai frecvent legată de festivalul celtic Samhain, scris inițial Samuin”. Numele provine din irlandeza veche și înseamnă „sfârșitul verii”. Snap-Apple Night de Daniel Maclise prezentând o petrecere de Halloween în Blarney, Irlanda, în 1832 Festivalul Samhain sărbătorește sfârșitul „jumătății luminoase” a anului și începutul „jumătății întunecate” și este uneori considerat a fi „Anul Nou Celtic”. Vechii celți credeau că granița dintre lumea aceasta și cea de dincolo se slăbește în ziua de Samhain, permițând spiritelor, bune sau rele, să o traverseze. Strămoșii familiei erau cinstiți și invitați acasă, în timp ce spiritele rele erau gonite. Se crede că nevoia de a îndepărta spiritele rele a dus la purtatul de costume și măști. Ei îndepărtau spiritele rele, deghizându-se ei înșiși în spirit rău pentru a le evita. În Scoția rolul spiritelor era jucat de tineri îmbrăcați în alb cu fețele mascate sau înnegrite. Samhain era o vreme când se făceau provizii de iarnă și se tăiau animalele pentru a păstra carnea peste iarnă. Focurile de tabără jucau și ele un rol în festivități. Toate celelalte focuri erau aprinse de la focul cel mare. Oasele animalelor tăiate erau și ele aruncate în foc. Uneori se aprindeau două focuri unul lângă altul, iar oamenii și animalele treceau printre ele ca ritual de purificare.

Se va întreba atunci cititorul dacă sărbătoarea s-a numit iniţial Semhain…

Care este originea numelui “Halloween”?

În anul 835 papa Grigorie al IV-lea a schimbat ziua celebrării tuturor martirilor de la data de 13 mai la data de 1 noiembrie. Mai târziu, această sărbătoare s-a numit “Ziua tuturor Sfinţilor” (All Saints Day). Noaptea dinaintea acestei sărbători, adică seara de 31 octombrie, şi-a căpătat numele de All Hallow’s Even sau “Holly Evening” care în traducere înseamnă seara sau noaptea tuturor sfinţilor. Apoi, numele a fost scurtat până la felul cum îl cunoaştem azi – Halloween.

Ce sărbătoresc oamenii de Halloween?

Este evident că în lumea noastră de azi nimeni nu-şi mai aminteşte de sfinţi şi această seară a fost transformată în una când oamenii imitează duhurile rele, scheletele, pisici negre, tot felul de grozăvii şi parcă imitează duhurile necurate prin toate acţiunile lor. Istoria ne arată că Biserica Catolică în persoana Papei Grigorie IV a făcut încercarea să înlocuiască o sărbătoare păgână cu una creştină, dar în rezultat sărbătoarea păgână şi drăcească a absorbit cu totul în sine orice aspect creştinesc al sărbătorii.

Ce spune Dumnezeu despre practicile Hallloween-ului?

La Halloween cei maturi şi copiii se îmbracă în haine de vrăjitori, iar cei mari apelează la practici oculte și cheamă morții, fiind, de asemenea, mascați în tot ce este diabolic. În cartea Deuterenom Dumnezeu a poruncit astfel:

După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta. (Deuteronomul 18:9-14)

Apoi, în cartea Levitic această poruncă este repetată:

Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Leviticul 19:31)

Este absolut clar că toate aceste practici sărbătorite de Halloween, măcar și sub formă de glumă, sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu și îi spurcă pe oameni. Noi, creștinii, trebuie să ne ținem cât mai departe de ele.

Primii creștini s-au lăsat de practicile diabolice și le-au condamnat

Biblia ne învaţă că există o lume spirituală, invizibilă, care duce o mare luptă împotriva creştinilor. În oraşul Efes era foarte multă magie şi spiritism. Iată ce ne relatează Scriptura despre contextul oraşului Efes şi felul cum au fost confruntate aceste duhuri rele, diavoleşti, când a venit Pavel şi a predicat Evanghelia:

În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu şi căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriţi şi necredincioşi şi vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărţit pe ucenici de ei şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ţinut doi ani, aşa că toţi cei ce locuiau în Asia, iudei şi greci, au auzit Cuvântul Domnului. Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau bolile şi ieşeau afară din ei duhurile rele. Nişte exorcişti iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară!” Cei ce făceau lucrul acesta erau şapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc, şi pe Pavel îl ştiu; dar voi cine sunteţi?” Şi omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi şi i-a schingiuit în aşa fel, că au fugit goi şi răniţi din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toţi iudeii, de toţi grecii care locuiau în Efes, şi i-a apucat frica pe toţi: şi Numele Domnului Isus era proslăvit. Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră. Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii şi-au adus cărţile şi le-au ars înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi. Cu atâta putere se răspândea şi se întărea Cuvântul Domnului. (Faptele Apostolilor 19:8-20)

Tocmai pentru că în oraşul Efes se făceau multe lucruri nelegiuite şi drăceşti prin spiritismul şi magia care erau acolo, apostolul Pavel le-a scris creştinilor Epistola către Efeseni şi îi invaţă pe ei și pe noi…

Să fim conștienți de prezența și strategiile duhurilor necurate

Capitolul 2 al Epistolei către Efeseni începe astfel:

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. (Efeseni 2:1-3)

Conform acestor versete, toată lumea care nu-L cunoaște și nu L-a primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor personal merge acum după cursul dat de domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării, adică în cei care au refuzat și refuză să trăiască după învățătura lui Dumnezeu și care trăiesc după poftele firii lor pământești. Oamenii cred că sunt și se declară liberi, dar în realitate sunt morți în greșelile și păcatele lor și sunt robi ai diavolului. Nu cumva ei ca niște robi ignoranți, ca niște zombi la Halloween își sărbătoresc robia și tragedia în care se află? Creștinii au fost eliberați de această ignoranță și Dumnezeu ne învață astfel:

Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. (Efeseni 4:17-19)

Noi trebuie să le vestim Evanghelia celor păgâni, adică celor care nu-L cunosc pe Domnul Isus și care au mintea întunecată, fiind străini de Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. De Halloween iar se dedau la urâciuni, desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Să le spunem despre aceasta, dar să o facem cu dragoste și să le arătăm dragostea lui Dumnezeu care a fost revărsată în Domnul Isus Hristos. De asemenea, noi, creștinii, trebuie…

Să fim conștienți și să ducem lupta spirituală la care am fost chemați

În aceeași Epistolă către Efeseni, spre sfârșit, apostolul Pavel le spune credincioșilor din Efes cuvinte care sunt de mare importanță pentru toți creștinii din toate vremurile și, deci, și pentru noi:

Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii. (Efeseni 6:10-18)

Sărbătoarea Halloween este o confruntare directă între forțele întunericului și copiii lui Dumnezeu. De aceea, să îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu și să le proclamăm oamenilor adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu ca să poată fi mântuiți.