Ce spune Biblia despre mamele surogat?

Întrebare:

Ce părere aveți despre mamele surogat: păcătuiesc ele pentru că acceptă să facă acest lucru sau este o binecuvântare, un dar de la Dumnezeu? Vă  mulțumesc!

Biblia nu prezintă porunci specifice prin care ar prescrie sau interzice direct să fie cineva mamă surogat, adică să nască copiii în locul unei alte femei, dar este un caz care descrie o situaţie pe care unii o cred că implică mama surogat. Eu sunt de o altă părere, pentru că din moment ce mama duce sarcina cu embrionul conceput din ovulul ei personal, ea este mamă adevărată şi nu mamă surogat. Dar, să privim de aproape…

Cazul mamei “surogat” Agar

Întâmplarea este descrisă în cartea Geneza astfel:

Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Şi Sarai a zis lui Avram: „Iată, Domnul m-a făcut stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.” Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise ca străin zece ani în ţara Canaan. El a intrat la Agar, şi ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ pe stăpâna sa. Şi Sarai a zis lui Avram: „Asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea; şi ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece Domnul între mine şi tine!” Avram a răspuns Saraiei: „Iată, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place!” Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea; şi Agar a fugit de ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, şi anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Şur. El a zis: „Agar, roaba Saraiei, de unde vii şi unde te duci?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea, Sarai.” Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te sub mâna ei.” Îngerul Domnului i-a zis: „Îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată.” Îngerul Domnului i-a zis: „Iată, acum eşti însărcinată şi vei naşte un fiu căruia îi vei pune numele Ismael; căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni; mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, şi mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui; şi va locui în faţa tuturor fraţilor lui.” Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu eşti Dumnezeu care mă vede!” căci a zis ea: „Cu adevărat, am văzut aici spatele Celui ce m-a văzut!” De aceea fântâna aceea s-a numit „Fântâna Celui Viu care mă vede”; ea este între Cades şi Bared. Agar a născut lui Avram un fiu; şi Avram a pus fiului, pe care i l-a născut Agar, numele Ismael. Avram era de optzeci şi şase de ani, când i-a născut Agar pe Ismael. (Geneza 16:1-16)

Doresc să menţionez câteva lucruri importante cu privire la cazul mamei “surogat” Agar:

  • Nu a fost o alegere a lui Agar să devină mamă “surogat” pentru că ea era roabă şi nu avea să facă decât ceea ce i se cerea.
  • Din moment ce a devenit însărcinată Agar şi-a asumat un rol mai mare decât îl avea cu privire la copilul pe care l-a conceput şi îl purta. Ea s-a îngâmfat şi a privit cu dispreţ pe stăpâna sa, lucru care a adus suferinţă tuturor celor implicaţi în acest caz: şi Sarei, şi lui Avram şi însuşi Agarei.
  • Naşterea de la mamă “surogat” a creat conflict şi neînţelegere între soţii Avram şi Sara.
  • Avram a înţeles bine că conflictele acestea vor fi de lungă durată şi a dat Sarei toată libertatea cu privire la felul cum va proceda cu privire la mama “surogat”, dar şi cu privire la copil.
  • Conflictele care s-au ridicat în legătură cu naşterea de la mamă surogat s-au reflectat imediat asupra copilului şi au adus consecinţe care se vor reflecta asupra întregii lui vieţi.
  • Este absolut evident din acest text că Avram, dacă ar fi fost îndemnat a doua oară să procedeze astfel, nu ar mai fi făcut-o nici odată.

Naşterea copiilor a fost rânduită de Dumnezeu în cadrul familiei

âAşa a rânduit Dumnezeu ca copii să se nască în familii alcătuite din soţ şi soţie care au întrat în legământul căsătoriei. Numai atunci se simt în siguranţă deplină şi copiii şi părinţii lor.

Copiii sunt un dar de la Dumnezeu

Dacă o femeie sau un bărbat sunt sterili şi nu pot avea copii, trebuie să înţeleagă că şi lucrul acesta vine de la Dumnezeu care, dacă va dori, va îngădui pentru ei să aibă copii cum spune Scriptura:

El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 113:9)

Naşterea copilului de la mamă surogat implică fertilizare in-vitro

Dacă în cazul lui Avram şi Agar copilul a fost conceput prin întreţinerea unui act sexual, astăzi se apelează la metoda in-vitro. După ce sunt stimulate hormonal ovarele soţiei, se extrage un număr mai mare de ovule care apoi sunt fecundate cu sperma soţului şi se obţin de la 30 la 50 de embrioni, adică copii care au viaţă pentru că din momentul fecundării avem de a face cu o viaţă de om. Din embrionii obţinuţi uneori pot fi folosiţi până la 10 pentru a fi implantaţi în uterul mamei surogat. Din ei vor fi lăsaţi să se dezvolte până la naştere doar un copil, doi sau maxim trei pe când restul vor fi avortaţi (medicii numesc acest omor crud “reducţie embrionară”). Majoritatea embrionilor vor fi conservaţi cu perspectiva să fie folosiţi pentru o altă sarcină, dar în cele mai multe cazuri ajung să fie nimiciţi. Întreb eu, ce mamă sau ce tată cu minte sănătoasă vor accepta să conceapă 30-50 de copiii ca să-i dea unuia naştere iar pe ceilalţi să-i omoare? Un bărbat şi o femeie cu frică de Dumnezeu şi care preţuieşte viaţa umană nu va apela nici odată la fertilizarea in-vitro şi cu atât mai mult la serviciile unei mame surogat. Şi acum, mă întorc la întrebarea iniţial adresată dacă…

Este păcat să devii mamă surogat?

Da, este păcat pentru că devenind mamă surogat te faci complice la omorul multor embrioni (copii) care au fost obţinuţi pe cale artificială in-vitro şi care urmează să fie omorâţi în cea mai mare parte. Embrionii care vor fi reduşi, vor fi avortaţi chiar din uterul femeii care a ales să fie mamă surogat.