Ce spune Biblia despre telechinezie?

Întrebare: 

Telechinezia este un sport al minţii…o antrenare a creierului, nu implică lucruri spirituale. Este păcat practicarea ei? Înainte de răspunde, vă rog să vă alocaţi 3 minute să citiţi ce scrie aici: http://telekinezie.blogspot.ro/2010/08/ce-este-telekinezia.html

Am citit articolul și cred că telechinezia este ceva mai mult decât un exercițiu al creierului și un sport al minții. Autorul articolului o definește astfel: 

„Telechinezia este abilitatea creierului uman de a interacționa cu orice alt material. Cuvantul „telechinezie” este adeseori atribuit expresiei „a mișca lucruri cu puterea minții”, însă aceasta, dragii mei prieteni, este doar o singură fărâmă de nisip în vastul ocean al adevăratei puteri.” 

Telekinezie

Autorul spune că sunetele precum binaural beats, monaural beats, te ajută foarte mult în telechinezie, dar apoi nu mai face nici un fel de referință la aceste sunete, de unde sunt ele, ce sunt ele, ci doar spune că trebuie să pui obiectul în față și apoi să închizi ochii și să te concentrezi cu mintea ca să miști acel obiect. La prima vedere, parcă vrea să dea o înfățișare științifică lucrurilor, dar nu urmează nimic de felul acesta, ci doar le spune cititorilor să-și concentreze mintea și vor reuși. 

 

În Sfânta Scriptură Dumnezeu le-a spus astfel evreilor înainte să intre în țara sfântă: 

După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta. (Deuteronom 18:9-14) 

Veți spune că nu scrie aici nimic despre telechinezie. De acord, nu este acest cuvânt și nici măcar nu scrie nimic despre mișcatul lucrurilor cu mintea. Însă, oare aceasta nu se încadrează perfect la capitolul vrăjitorie? Ce om poate cu puterea lui omenească obișnuită să miște lucrurile doar cu mintea. Aceasta este evident o practică cu implicații spirituale. Dumnezeu poate face astfel de lucruri și oamenii Lui tot au făcut aceasta prin rugăciune, cum ar fi cazul lui Elisei care s-a rugat și toporul s-a ridicat la suprafața apei. Profeții nu au făcut performanță din aceasta ca să le dea oamenii slavă, ci au arătat prin aceasta puterea lui Dumnezeu și oricine a văzut a înțeles bine că minunea s-a întâmplat prin puterea lui Dumnezeu. Însă această putere de a mișca lucrurile o are și diavolul și îngerii lui, adică duhurile rele. Spre deosebire de Dumnezeu, diavolul nu se deranjează când cei care apelează la puterea lui nu-l recunosc public. El oricum își realizează scopul să-i distrugă și să-i ducă la pierzarea veșnică, căci aceasta vrea să facă cu ei. 

 

În cartea Faptele Apostolilor scrie astfel despre cei din Efes care s-au întors la Dumnezeu: 

Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră. Şi unii din cei ce făcuserăvrăjitorii şi-au adus cărţile şi le-au ars înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi. Cu atâta putere se răspândea şi se întărea Cuvântul Domnului. (Fapte 19:18-20) 

Părerea mea este că telechinezia e vrăjitorie curată, chiar dacă cei ce încep să o practice sunt naivi la început și nu-și dau seama în ce se implică. În Epistola către Galateni este scris că vrăjitoria este o faptă a firii pământești și cei care o practică nu vor moșteni viața veșnică. Și la sfârșitul cărții Apocalipsa găsim scris: 

Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)

Și mai scrie încă… 

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!(Apocalipsa 22:14-15) 

Credeți că întâmplător suntem avertizați în Sfintele Scripturi atât de des despre pericolul vrăjitoriei? Aceasta este o cursă în care Satana a prins și mai prinde pe mulți. Așa că, cei care se lasă ademeniți de telechinezie după ce privesc filme sau emisiuni diferite, să fie atenți și să nu se joace cu focul. Să ia seama bine la avertizarea pe care o avem de la Dumnezeu când spune: 

Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. (1 Petru 5:8) 

Unii oameni încearcă să justifice practica telechineziei cu versetul din Biblie unde Domnul Isus le-a spus ucenicilor că dacă ar avea credință cât un grăunte de muștar, ar spune muntelui să se mute și le-ar reuși să o facă. Mântuitorul le-a spus aceasta apostolilor Săi atunci când ei nu au reușit să scoată duhul rău dinr-un băiat. Prin această hiperbolă Domnul Isus a vrut să le arate puterea credinței, dar în nici un caz nu i-a îndemnat să mute munții așa pentru distracție. De altfel, imediat după ce Domnul Isus a spus vorba aceasta, ucenicii L-au întrebat de ce nu le-a reușit să scoată duhul rău din acel băiat și Mântuitorul le-a spus că acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Încă un argument că nu la mutatul munților i-a îndemnat Domnul Isus pe apostoli este faptul că nimeni din ei niciodată nu a mutat munți și nici nu au încercat să facă aceasta, chiar dacă Domnul Isus le-a promis că ei vor face lucrări mai mari decât cele care le-a făcut El. Lucrarea lor era să ducă mântuirea la oameni prin propovăduirea Evangheliei și ei aceasta au făcut. 

 

Dumnezeu să ne păzească de orice rău și să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Să luăm seama la ce informații „științifice” ne expunem privind filme, citind reviste, navigând pe internet etc. Să măsurăm toate lucrurile cu dreptarul învățăturii sănătoase pe care o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Să studiem continuu Sfintele Scripturi.