Ce spune Biblia despre glume și umor?

Întrebare:

Ce părere aveți de glume? Mă interesează subiectul umorului  din perspectiva Bibliei. 

Să ne ferim de glumele proaste

Glumele și umorul pot aduce bucurie, dar pot aduce și multă întristare. Sunt glume bune și umor sănătos care aduc bucurie și îi înveselește pe toți, dar sunt glume proaste  care aduc supărare. De aceea, în Sfintele Scripturi Dumnezeu ne învață astfel:

Curvia, sau orice altfel de necurăție, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. (Efeseni 5:3-4)

Cum vedeți, Dumnezeu nu le interzice creștinilor să glumească sau să utilizeze umor, ci să se ferească și nici măcar să nu pomenească glumele proaste. Acestea nici nu trebuie să fie pomenite printre sfinți. Ce este o glumă proastă? Dacă cineva râd pe când măcar o persoană se simte prost de la acea glumă, poți fi sigur că ai de a face cu o glumă proastă. În glumele acestea proaste se mai face uz și de cuvinte porcoase și nechibzuite care nu sunt cuviincioase. Să ne ferească Dumnezeu de astfel de glume și, așa cum spune Scriptura, nici să nu fie pomenite printre noi vreo dată.

Tot în Epistola către Efeseni, puțin mai înainte, este scris:

Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. (Efeseni 4:29)

O glumă bună aduce zidire și har celor ce o aud. Iar cei ce fac glume proaste, prin aceasta întristează pe Duhul Sfânt. De aceea este scris imediat după îndemnul care spune să nu ne iasă cuvinte stricate din gură și acest îndemn…

Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. (Efeseni 4:30)

Dumnezeu ne învață în același timp…

Să fim cu inima veselă

În Epistola 2 către Corinteni, când scrie despre întristările care i-au fost pricinuite, Apostolul Pavel a mai scris și aceste cuvinte:

Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul; ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți; ca unii care murim, și iată că trăim; ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați, și totdeauna suntem veseli; ca niște săraci, și totuși, îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic, și totuși stăpânind toate lucrurile. (2 Corinteni 6:8-10)

Indiferent de împrejurările grele în care s-a aflat, sau de persecuțiile și suferințele pe care a avut să le îndure, Apostolul Pavel spune că a fost totdeauna cu inima veselă.

În cartea Proverbelor lui Solomon scrie astfel despre inima veselă:

O inimă veselă înseninează fața; dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. (Proverbe 15:13)

Și mai scrie…

O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. (Proverbe 17:22)

Dumnezeu să ne ajute să trăim totdeauna în bucuria Lui, să fim cu inima veselă și să spunem cuvinte care înveselesc inimile altora, dar nici odată să nu fie pomenite printre noi cuvinte porcoase, sau glume proaste care aduc supărare oamenilor și întristează pe Duhul Sfânt.