Ce spune Biblia despre agheasmă?

Întrebare:

Nu pot să găsesc în Biblie unde este scris despre aghiazmă. Mă puteţi ajuta? Scrieţi vă rog un articol în care să fie prezentată învăţătura biblică despre aghiazmă şi anume, cum se face, când se aplică, de ce se aplică, cine poate fi sfinţit astfel şi cine nu, etc.

Nu este o practică Nou-Testamentală

Nu este de mirare că nu aţi găsit nimic despre agheasmă pentru că aceasta nu a fost practicată de Domnul Isus, de apostoli sau de primii creştini. Nicăieri pe paginile Noului Testament nu este menţionată agheasma, adică apa sfinţită, în sensul în care este azi aplicată.

Apa sfântă a fost aplicată în cazurile de gelozie

În cartea Numeri Dumnezeu a dat o lege pentru cazurile de gelozie care se întâmplau în poporul Israel. Ştiţi că şi azi, în multe familii, gelozia neîntemeiată ajunge să creeze grave probleme pentru tot restul vieţii. Ca să nu fie aceasta, Dumnezeu le-a dat poporului Israel următoarea lege:

… şi dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui care nu s-a pângărit; – omul acela să-şi aducă nevasta la preot, şi, ca dar de mâncare pentru ea, să aducă a zecea parte dintr-o efă de floare de făină de orz; să nu toarne untdelemn pe ea şi să nu pună tămâie pe ea, căci acesta este un dar de mâncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descoperă o fărădelege. Preotul s-o apropie şi s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului. Preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ; să ia ţărână de pe podeaua Cortului şi s-o pună în apă. Preotul să pună pe femeie să stea în picioare înaintea Domnului; să descopere capul femeii şi să-i pună în mâini darul de mâncare adus pentru descoperire, darul de mâncare adus pentru gelozie; preotul să aibă în mână apa amară aducătoare de blestem. Preotul să pună pe femeie să jure şi să-i zică: „Dacă niciun om nu s-a culcat cu tine şi dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut de la el ca să te pângăreşti cu altul, să nu-ţi facă niciun rău această apă amară aducătoare de blestem! Dar dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, te-ai abătut de la el şi te-ai pângărit, şi dacă un alt om decât bărbatul tău s-a culcat cu tine – şi preotul să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem şi să-i zică: – „Domnul să te facă să ajungi de blestem şi de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ţi se usuce coapsa şi să ţi se umfle pântecele, şi apa aceasta aducătoare de blestem să intre în măruntaiele tale, ca să facă să ţi se umfle pântecele şi să ţi se usuce coapsa!” Şi femeia să zică: „Amin! Amin!” Preotul să scrie blestemele acestea într-o carte, apoi să le şteargă cu apa cea amară. Şi să dea femeii să bea apa amară aducătoare de blestem; şi apa aducătoare de blestem va intra în ea şi-i va pricinui amărăciunea. Preotul să ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie, să legene darul într-o parte şi într-alta înaintea Domnului şi să-l aducă pe altar. Apoi preotul să ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, şi să-l ardă pe altar. După aceea, să dea femeii să bea apa. După ce îi va da să bea apa, dacă ea s-a pângărit şi a fost necredincioasă bărbatului ei, apa aducătoare de blestem va intra în ea şi-i va pricinui amărăciunea; pântecele i se va umfla, coapsa i se va usca, şi femeia aceasta va fi de blestem în mijlocul poporului ei. Dar, dacă femeia nu s-a pângărit şi este curată, va rămâne neatinsă şi va avea copii. (Numeri 5:14-28)

Precizez că legea de mai sus a făcut parte din Vechiul Legământ, se aplica doar poporului Israel şi nu se aplică creştinilor de azi.