Biblia, decizia mitropolitului și susținătorii preotului Maxim Melinti