Baza legală pentru educarea copiilor acasă(homeschooling) în Republica Moldova

Legal Homeschooling

 

Nevoia de a oferi o altfel de educație copiilor noștri este tot mai evidentă astăzi. Asistăm de douăzeci de ani la metamorfoza sistemului educațional comunist într-un sistem care se îndreaptă spre nicăieri… Scări care se termină în spațiu, camere unde nu poți intra, piloni care nu sprijină nimic, ferestre cu geamuri opace, valorile postmodernismului modern care storc tot ce a mai rămas bun din școlile satelor și orașelor noastre…Ajungem astfel să avem tot mai mulți din tinerii care termină Universitățile șomeri cu acte în regulă, diplome colorate frumos care ascund printre culori sume impresionante irosite de părinți și stat fără folos real pentru societatea noastră și minți tocite de tineri care văd în fuga peste hotare singura lor salvare din ”iadul moldovenesc”. Apoi unde mai punem și ”eficientizarea” recentă a sistemului care închide școlile de la sate pe rupte, lăsând părinții de la sate fără copii mai devreme pentru a-i integra mai bine într-o lume ”nouă și modernă”. O lume unde lesbianismul, homosexualii, sexul ”protejat”, alcoolul și drogurile definesc valori pregătite atent în cutiuțe frumos ornamentate de chiar școala postmodernă care L-a scos pe Dumnezeu din ecuație și L-a înlocuit cu ”un dumnezeu laic” care spune fiecărui copil că el(copilul) este măsura tuturor lucrurilor și poate face și decide ce vrea, că i se dă tot dreptul să încerce de toate și să guste din toate. Părinții lui, care acum sunt și mai departe și îl văd mai rar poate doar în weekend, nu mai pot schimba nimic din calea luminată pe care merge scumpul lor odor…și ei, părinții, au nevoie de ajutor și au nevoie de copiii lor acolo în satele lor…care și așa mai goale decât sunt nu mai pot fi.

      Ce ne facem? Ne trezim și noi creștinii? Întotdeauna în întuneric Dumnezeu a dăruit lumina copiilor Lui ca să vadă, să vadă tot ce trebuie să vadă ca să iasă din lațul vânătorului… Legile Republicii Moldova permit educarea copiilor acasă, însă acest lucru nu este așa de evident pentru fiecare și chiar mascat pe undeva ca să nu mai cunoască chiar tot țăranul și să înceapă să-și educe copiii după alte metode care ar intra în contradicție cu valorile laice menționate mai sus…poate nu cumva părinții să-și învețe copii să fie supuși față de Dumnezeu, părinți și stat…că ce ne facem nu o să mai avem oameni pentru închisori și va trebui să reducem drastic și numărul polițiștilor…

     Astfel educația copiilor acasă este permisă de Constituția Republicii Moldova. Articolul 35 (1) Dreptul la învățătura este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal şi prin cel profesional, prin învățământul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecționare.    (9) Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinților.  Articolul 48 (2) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația şi instruirea copiilor.

 Legea Educației cu articolul 60 care confirmă că părinții au dreptul și obligația să creeze un mediu favorabil și să asigure educația copiilor acasă: (2) Părinții sau tutorii sunt obligați:

a) să asigure încadrarea copilului într-o formă de învățământ obligatoriu (de stat sau privat) ori să realizeze instruirea lui în familie; b) să asigure educația copilului în familie și să-i creeze condiții adecvate pentru studii, dezvoltare a aptitudinilor, activitate extrașcolară și de autoinstruire. De asemenea, numeroasele documente și tratate internaționale pe care Republica Moldova le-a semnat acordă părinților dreptul de a-și educa proprii copii… Declarația Universală a Drepturilor Omului(1948) ”Articolul 26.3 Părinții au dreptul prioritar să aleagă ce educație primesc copiii lor”. Convenția Europeană a drepturilor omului(1952)  Protocol 1 art 2 ”Nimănui să nu-i fie lezat dreptul la educație. În exercitarea oricăror funcții și măsuri legate de educație și învățământ statul trebuie să respecte dreptul părinților de a se asigura că această educație este conformă convingerilor lor religioase și filosofice”. Acordul Internațional pe drepturile economice, sociale și culturale(1976) și Acordul internațional pe drepturile civile și politice(1976) Art 10.1 și 13.3 Statele semnatare a prezentului acord se obligă să respecte libertatea părinților să aleagă pentru copiii lor alte școli decât cele oferite de autoritățile publice, care se conformează standardelor minime aprobate de stat și să asigure educația religioasă și morală a copiilor lor în conformitate cu convingerile proprii. Art 18.4 Statele semnatare a prezentului acord se obligă să respecte libertatea părinților să asigure educația religioasă și morală a copiilor lor în conformitate cu convingerile proprii. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene(2000): Articolul 14 (3)   Libertatea de a înfiinţa instituţii de învăţământ cu respectarea principiilor democratice, precum şi dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice şi pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora.

     Ce scrie mai sus e valabil pentru toate familiile din Republica Moldova! Așa că nu mai stați pe gânduri, fiți curajoși și veți primi o răsplată pentru pasul pe care-l faceți de la Dumnezeu care așteaptă să formăm o generație care să asculte de El!