A fost Bat-Șeba vinovată de seducerea lui David?

Întrebare:

Am ascultat un mesaj în care predicatorul a spus că vina pentru adulterul comis între David și Bat-Șeba o poartă ea, căci a venit să se scalde aproape de casa lui și a făcut-o intenționat ca să-l seducă și să întrețină relații sexuale cu el. Ce credeți despre aceasta? 

David privind pe Batșeba

 

Îmi pare rău să aud o astfel de interpretare și nu o pot accepta nicidecum. Scriptura ne relatează cazul astfel:

În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; şi pe când se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: „Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul.” Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea. După ce s-a curăţat de necurăţia ei, ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată şi a trimis vorbă lui David, zicând: „Sunt însărcinată.” (2 Samuel 11:1-5)

Scriptura nu ne specifică unde se afla Bat-Șeba când se scălda, dar trebuie să ne închipuim și să știm că oamenii atunci nu au avut condițiile de azi. Casele în orient erau (și mai sunt și azi tot așa) cu acoperișul plat și pe acoperiș, deasupra, era locul unde putea cineva să se retragă și să fie singur. Cel mai mult probabil era că Bat-Șeba să fi făcut baie pe acoperis. Pentru că casa împăratului era cea mai înaltă casă din Ierusalim, când se plimba pe acoperișul casei, David a observat-o.

Nicăieri în Biblie nu ne este dată nici cea mai mică aluzie să credem că Bat-Șeba poartă vreo vină pentru cele întâmplate. Dacă ar fi fost așa, Dumnezeu ne-ar fi spus aceasta. Oare putem să-i băgăm în vină femeii faptul că a făcut baie?

Un alt argument tare este în mesajul proorocului Natan când a venit să-l confrunte pe David. Să citim relatarea din Biblie:

Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis: „Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi. Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el; ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el.” David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi a zis lui Natan: „Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Şi să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârşit fapta aceasta şi n-a avut milă.” Şi Natan a zis lui David: „Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Eu te-am uns împărat peste Israel şi te-am scăpat din mâna lui Saul; te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat. Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul; ai luat de nevastă pe nevasta sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. (2 Samuel 12:1-9)

Mielușa din această pildă folosită de Natan tocmai este Bat-Șeba. Cum vedem, proorocul nu aruncă nici cea mai mică învinuire la adresa ei. Să nu facem nici noi aceasta și cu atât mai mult, să nu o facă cei care predică Cuvântul lui Dumnezeu.

Iar dacă este cazul și nevoia  să le vorbim femeilor despre pericolul ispitei de a flirta sau a-i seduce pe bărbați, avem suficiente texte și învățături în Biblie fără să o facem pe Bat-Șeba victimă de două ori. Îi este destul cât a avut de suferit în viață. Să nu mai aruncăm asupra ei o vină care nu-i aparține și să nu ne trezim cumva că facem nedreptate chiar și prin mesajul pe care îl predicăm. Să ne păzească Dumnezeu de orice nedreptate și să ne ajute să împărțim drept Cuvântul adevărului.