Bărbat! Femeie!, care este diferența?

Dacă vrei să știi cum să trăiești ca soț, ca soție, ca bărbat necăsătorit sau ca femeie singură, trebuie să înțelegi mai întâi cine ești și cum te-a creat Dumnezeu. Prin urmare, vom începe prin a strânge informații observând ce spune Dumnezeu despre subiectul bărbați și femei: cum au fost creați și ce îi face diferiți, dacă există diferențe între ei.

Sunt sigură că la școală ai avut ore la care profesorii au încercat să explice originea omului. Totuși, poate că nu ai auzit, nici nu ai citit ce spune Dumnezeu despre acest subiect. Și, crede-mă, dacă nu știi ce spune Dumnezeu în Cuvântul lui Său, Biblia, ai ratat esenața, deoarece Dumnezeu a fost prezent când s-au întâmplat toate acestea.

Geneza, prima carte din Biblie, ne spune că, în șase zile, Dumenezeu a creat lumea și tot ce există în aceasta. Omul a fost creat în cea de-a șasea zi; prin urmare, vom începe să vedem ce ne spune Geneza 1: 26-31. Acolo ni se spune ca omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El i-a lăsat două porunci: prima poruncă este privitor la stăpînirea omului pe pământ. Vedem că Dumnezeu îi încredințează tot pământul ca el să-l stăpânească. A doua poruncă este privitor la relația omului cu nevasta sa. Aici Dumnezeu poruncește omului să lase pe tatăl și pe mama sa și să se alipească de nevasta sa. Următorul capitol din Geneza ne arată mai detaliat crearea omului și a femeiei. Biblia spune că omul a fost creat din țărână, iar femeia din coasta bărbatului. Aici Dumnezeu prezintă statutul femeie și a bărbatului. Femeia este numită ajutorul potrivit pentru om, și Geneza 2 prezintă clar că femeia a fost creată pentru bărbat și nu invers.

După ce am văzut originea bărbatului și a femeiei și scopul creerii lor, dorim să vedem cine este capul. În 1 Corinteni 11:3-12 scrie că Dumnezeu este capul lui Isus. Isus la rândul Său este capul bărbatului. Omul trebuie să fie capul nevestei. Aici mai spune că ea este făcută pentru bărbat și ea reprezintă slava bărbatului. Un alt adevăr pe care îl învățam despre om și nevastă este că ei nu pot exista unu fără altul. În 1 Petru 3:7 se spune că femeia este un vas mai slab și omul trebuie să se poarte cu înțelepciune cu nevasta sa.

Am văzut multe adevăruri care ne-au arătat care este diferența dintre bărbat și femeie. Deseori în familiile contemporane, diferența dintre soț și soție nu se observă. Soțul ignoră femenitatea soției sau soția i-a asupra ei responsabilitățile soțului. Datoria noastră este să facem diferență în lucrurile lăsate de Dumnezeu și să nu încurcăm învățaturile lasate de El.