Vor accepta baptiștii ecumenismul?

Întrebare: 

 

Domnule preot, este adevărat că bisericile baptiste vor accepta în viitor unirea tuturor religiilor așa ca nu fie decât o singură religie cum ar fi ecumenismul? Este adevărat că bisericile baptiste acceptă ideea papei? Vă rog să-mi răspundeți.  

Prin dragoste suntem recunoscuți că suntem ucenicii lui Hristos

După ce Domnul Isus le-a spălat picioarele și a avut cina cea de taină cu ucenicii Săi, le-a spus: 

 

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii. (Ioan 13:34-35) 

 

Astăzi suntem peste 40.000 de confesiuni și denominațiuni creștine. Și eu fac parte din biserica baptistă. Nu știu din ce confesiune face parte autorul acestei întrebări, dar presupun că tot face parte din una. Pentru mine cel mai important lucru este să fiu recunoscut nu ca adept al unei sau altei confesiuni, ci ca ucenic al Domnului Isus Hristos, căci acesta este numele pe care ni l-a dat El și așa vrea Mântuitorul să fim recunoscuți de restul lumii.  

Unitatea ne face mărturia noastră creștină

Tot atunci, înainte de arestarea și răstignirea Sa, Domnul Isus a făcut rugăciunea de Mare Preot în care s-a rugat pentru ucenici astfel: 

 

Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. (Ioan 17:21) 

 

Unitatea noastră, a creștinilor, este esențială pentru efectul mărturiei noastre înaintea lumii. Oamenii vor crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu și vor fi mântuiți dacă noi, toți creștinii, adică ucenicii Domnului Isus, vom fi una în El.  

Să fim una în Hristos

În versetul la care am făcut referință  Domnul Isus S-a rugat ca noi să fim una în El și în Dumnezeu Tatăl. Problema ecumenismului din zilele noastre este că în cele mai multe cazuri o confesiune insistă să impună celorlalte practicile și doctrinele sale care nu mai sunt în conformitate cu învățătura Mântuitorului. Acesta nu este unitatea despre care a vorbit El, căci tot în acea rugăciune de Mare Preot Domnul Isus S-a mai rugat astfel: 

 

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. (Ioan 17:17-19) 

 

Mișcarea ecumenică este bună atât timp cât noi, creștinii de diferite confesiuni, dorim să ne unim împreună ca să urmăm în toate privințele și să ne sfințim prin Cuvântul Lui care este adevărul. Pentru aceasta S-a rugat și se mai roagă Isus Hristos. Apropo, atunci, în grădina Ghetsimani, S-a rugat nu doar pentru cei 12 ucenici, ci pentru toate generațiile de creștini care vor urma inclusiv și pentru generația noastră, căci S-a rugat astfel: 

 

Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. (Ioan 17:20) 

Ce vedem astăzi? 

Unele confesiuni, chiar dacă au acceptat în doctrina și practica lor lucruri străine și contrare învățăturii lui Isus Hristos, totuși  se consideră a fi unica Biserică adevărată pe acest pământ și pe toți restul ucenicilor din celelalte confesiuni îi consideră eretici. De obicei, toți care gândesc astfel se opun cu vehemență mișcării ecumenice. 

 

Alții pun unitatea mai presus de orice și vor să o realizeze cu orice preț, inclusiv cu prețul călcării în picioare a adevărului Cuvântului lui Hristos. Și așa nu este corect, căci nu ne mai este de nici un folos o astfel de unitate și aceasta nu mai este unitate în Hristos și în Dumnezeu Tatăl,  ci o cârdășie și nimic mai mult. 

 

Tendințele din lumea actuală ne mai arată că există lideri religioși cu mare influență la nivel mondial, inclusiv și papa, care caută să se potrivească chipului veacului de acum. Mi se pare că actualul papă, ca nimeni altul din predecesorii lui ce au trăit în ultimii 100 de ani, caută să fie „corect politic” și face afirmații care mai degrabă le poți auzi de la politicienii lipsiți de principii decât de la un conducător religios. Aceasta ne întristează. Pe fonul acestor declarații se urmărește și o apropiere între biserica catolică și alte confesiuni. Ulf Ekman, fondatorul unei megabiserici charismatice din Suedia, s-a convertit la catolicism. Presupun că mi-ați adresat această întrebare în urma ultimelor acțiuni și afirmații contradictorii făcute de cunoscutul pastor și autor Rick Warren

Să nu confundăm dialogul cu ecumenismul

Este normal pentru oamenii de diferite confesiuni să aibă o comunicare sănătoasă și să colaboreze în lucrurile despre care au ajuns să creadă deopotrivă. Să nu numim aceasta ecumenism când pastorii și preoții dintr-un anumit oraș se unesc să se roage împreună pentru binele orașului și a țării sau pentru o altă cauză comună. De altfel, am participat și eu la mai multe întruniri unde împreună cu pastorii și preoții din alte confesiuni ne-am rugat pentru alegerile parlamentare, pentru situația politică din țară, pentru persoanele care au emigrat și copiii lor care au rămas acasă, pentru legile periculoase ca să nu fie adoptate. Faptul că ne-am adunat împreună să discutăm și să rezolvăm aceste lucruri nu înseamnă că am mers la compromis cu convingerile pe care le am din Sfintele Scripturi. Cu unii din preoții ce colaborăm am avut dezbateri teologice publice unde ne-am prezentat și ne-am argumentat pozițiile teologice pe care stau confesiunile din care facem parte. Aceasta, însă, nu ne-a împiedicat apoi să lucrăm împreună când a fost o cauză comuna și o problemă din societate care ne cerea luare de atitudine și unirea eforturilor. 

 

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți ucenicii lui Hristos, din toate confesiunile, să ne sfințim prin Cuvântul Său care este adevărul și să fim una în El așa ca oamenii să cunoască că suntem ucenicii Lui.