Toți au voie să se roage în biserică

Am citit un banc care mi s-a părut interesant:

Copilul: 

– Ce-i aia de la ușa bisericii? 

– Instalație de alarmă. 

– Pentru ce? 

– Să nu intre hoțul. 

– Hoțul nu are voie să se roage? 

După ce am citit bancul, mi-am amintit de această pildă din Biblie, pe care a spus-o Domnul Isus pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți:

„Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era fariseu, şi altul vameş. Fariseul stătea în picioare şi a început să se roage în sine astfel: „Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari sau chiar ca vameşul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.” Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept şi zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi oricine se smereşte va fi înălţat.” (Luca 18:10-14)

Oricine ai fi, orice păcate ai fi făcut sau le faci încă, caută o biserică unde se vestește Cuvântul lui Dumnezeu și mergi să te pocăiești.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Alege să fii ucenicul lui Isus Hristos. Așa să te ajute Dumnezeu.