Avem datoria să ne opunem imoralităţii impuse

Trăim vremuri grele de apostazie şi distrugere a valorilor de veacuri. Diavolul, vrăjmaşul sufletelor omeneşti, aşa cum a făcut de la început, astăzi îi face pe oameni să pună la îndoială adevărul fundamental al Cuvântului lui Dumnezeu făcând astfel să crească imoralitatea, crimele şi răul de tot felul la proporţii de neînchipuit. Este datoria noastră, a tuturor creştinilor, indiferent de bisericile şi confesiunile din care venim, să ne unim şi să stăm tari pentru a ne apăra credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.

Creştinii nu pot tolera păcatul

Când apostolul Pavel a aflat despre cazul de imoralitate din biserica oraşului Corint, un oraş peste măsură de imoral, Apostolul le-a scris celorlalţi creştini din biserică:

Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de acelea, care nici chiar la păgâni nu se pomenesc; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta, să fi fost dat afară di mijlocul vostru! (1 Corinteni 5:1-2)

Creştinii erau preocupaţi de realizările lor spirituale şi materiale cu care se făleau, sau se lăudau, dar nu le păsa de imoralitatea care ajunsese să le afecteze în mod direct biserica. Dumnezeu aştepta de la ei să se mâhnească şi să dea afară din mijlocul lor pe imoralul care venise să le afecteze biserica. Nu este suficient să ne indignăm în sinea noastră după ce am fost sfidaţi în Piaţă sau la televizor. Este important să luăm acţiuni prin a scoate în afara legii organizaţia Gender-Doc-M care promovează imoralitatea în societatea noastră în mod metodic, sistematic şi organizat, la toate nivelele. Suntem datori să oprim acest mare rău.

Apostolul Pavel a lăsat o pildă pentru toţi conducătorii

Fiind Apostol, un mare conducător al Bisericii, imediat cum a auzit despre imoralitatea care ameninţa biserica din Corint Pavel a scris:

Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât că un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. (1 Corinteni 5:3-5)

Măsura care cerea Pavel să fie luată împotriva imoralului din biserică, era să fie eliminat, sau scot în afara cadrului legal al bisericii, aceasta însemnând să fie dat pe mâna Satanei, după care a mers singur când a luat calea desfrâului sexual şi a incestului. Pavel a fost primul care a luat această atitudine şi acţiune îndemnând pe toţi creştinii să-i urmez exemplul. Este datoria noastră, a preoţilor şi a tuturor conducătorilor să luăm acţiune şi să îndemnăm pe oameni să ia o atitudine categorică împotriva imoralităţii prin cererea desfiinţării în mod de urgenţă a organizaţiei Gender-Doc-M. Legislaţia Republicii Moldova este chemată să ne protejeze vieţile, familiile, copiii şi securitatea noastră. Imoralii au venit sub protecţia Legii ca făcând abuz de protecţia oferită, să sfideze o naţiune întreagă şi să lucreze în mod metodic la distrugerea ei prin promovarea imoralităţii. Cerem să fie scoasă în afara Legii organizaţia Gender-Doc-M şi să nu mai fie înregistrate nici odată nici o organizaţie de acest fel.

Organizaţia Gender-Doc-M dispune de potenţial să distrugă întreaga naţiune prin imoralitate

Pentru că creştinii din Corint nu erau conştienţi de puterea distrugătoare a imoralităţii când este tolerată, Apostolul Pavel le-a adus următoarea imagine ca să înţeleagă mai bine:

Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nostru nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimile curăţiei şi adevărului. (1 Corinteni 5:6-8)

Aluatul simbolizează pe imoral şi plămădeala simbolizează pe restul bisericii, adică a credincioşilor. Un singur imoral avea putere să afecteze prin imoralitate toată biserica dacă avea să fie tolerată imoralitatea lui. Cu atât mai mult un grup de imorali au putere să afecteze şi să distrugă o naţiune prin imoralitate. Priviţi singuri acest grup mic de imorali de la organizaţia Gender-Doc-M câtă sfidare fac şi câtă imoralitate împrăştie. Cu toate că se laudă că ei ar alcătui in mare procent în societate, la nici una din activităţile lor nu s-au arătat a fi mai mult de 40-50 de oameni. Un grup atât de mic de imorali a reuşit să facă atâta zarvă în jurul lor şi erau gata să sfideze naţiunea întreagă printr-o paradă care intenţionau să o facă cu o săptămână în urmă. Dacă vom tolera imoralitatea lor oferindu-le un cadrul legal, ne putem trezi într-o zi cu o Lege Non-Discriminare altăcuită de ei prin care îşi vor asigura toate libertăţile să facă tot felul de urâciuni şi oriunde, începând de la ai învăţa pe copii desfrâul la grădiniţă şi şcoală. Să nu se înşele nimeni crezând că ei sunt puţini ca să poată face ceva de proporţie. Pentru a otrăvi o fântână, este suficientă o picătură de otravă.

Nu vă înşelaţi, puţin aluat dospeşte toată plămădeala.