Aveau dreptul neamurile să intre în sinagogă?

Întrebare:

Aveau dreptul neamurile să intre în singogă? Dacă da, cu ce condiții?

Cuvântul sinagogă își are originea din cuvântul grecesc |συναγωγή| transliterat /synagogue/ și înseamnă ,,adunare,,. Sinagogile au fost înființate în perioada robiei babilonene de către evreii exilați, care erau departe de Ierusalim, locul ales de Dumnezeu pentru închinare. Scopul sinagogilor a fost să păstreze credința în Dumnezeu și un loc pentru a învăța Cuvântul lui Dumnezeu. În sinagogă evreii citeau în repetate rânduri Șema (Deuteronom 6:4), citeau din lege și proroci, se rugau și aveau un timp de părtășie. Oameni bine instruiți, numiți cărturari aveau ca sarcină multiplicarea scrierilor sfinte și să învețe pe alții Cuvântul lui Dumnezeu. Pe vremea Domnului Isus cărturarii erau considerați experți în interpretarea și predarea Legii.

Cuvântul ,,singogă,, în Biblie apare numai în Noul Testament. Sunt mai multe texte în cartea ,,Faptele apostolilor,, care vorbesc despre prezența neamurilor în sinagogile evreești. Ca de exemplu:

Pavel vorbea în sinagogă (Corint) în fiecare zi de Sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. (Fapte 18:4)

La Faptele apostolilor 13:13-52 este descrisă lucrarea făcută de Pavel în Antiohia din Pisidia. Acolo a vobit în sinagogă despre Domnul Isus și:

Când au ieşit afară, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri. Şi, după ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi din iudei şi din prozeliţii evlavioşi au mers după Pavel şi Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei şi-i îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. (Fapte 13:42-43)

În acest text cei dintre neamuri, care veneau la sinagogă și care au urmat pe Pavel și Barnaba sunt numiți ,,prozeliți,,. Potrivit DEX-ului, prozelit înseamnă:

Persoană convertită de curând la o credință, la o doctrină etc.; adept nou (și înflăcărat) al unei credințe, al unei doctrine.

Același cuvânt ,,prozelit,, îl mai întâlnim și la capitolul 2 din cartea ,,Faptele aposolilor,,:

Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”

Din acest text vedem că prozeliții împreună cu iudeii din diferite localități au venit să sărbătorească sărbătoarea Cincizecimii (săptămânilor) la Ierusalim,  după cum cerea Legea Vechiului Testament.

Deci, neamurile aveau voie să intre în sinagogă ca să fie învățați Cuvântul lui Dumnezeu.