Au învățat cum să studieze un text dificil din Biblie la Centrul de Studii Biblice de la Surduc

YouTube video

Profesorii Institutului de Studiu Biblic Inductiv din mai multe țări timp de 2 săptămâni au cercetat Scripturile la sesiunea ”CUM SĂ STUDIEZI UN TEXT DIFICIL?”. Au parcurs cursul Evanghelia după Ioan partea I, capitolele 1-11 și au învățat cum să interpreteze un text dificil în baza alegoriei de la Ioan 15:1-6. Sesiunea a fost predată de directorii Institutului, Mia și Costel Oglice, la Centrul de Studii Biblice Surduc din România.