Au învățat cum să studieze un text dificil din Biblie la Centrul de Studii Biblice de la Surduc

Profesorii Institutului de Studiu Biblic Inductiv din mai multe țări timp de 2 săptămâni au cercetat Scripturile la sesiunea ”CUM SĂ STUDIEZI UN TEXT DIFICIL?”. Au parcurs cursul Evanghelia după Ioan partea I, capitolele 1-11 și au învățat cum să interpreteze un text dificil în baza alegoriei de la Ioan 15:1-6. Sesiunea a fost predată de directorii Institutului, Mia și Costel Oglice, la Centrul de Studii Biblice Surduc din România.