Aşa sfidează diavolul

Când ne întorceam de la Acţiunea de protest „Nu imoralităţii impuse” din Piaţa Marii Adunări Naţionale, m-a depăşit  o maşină cu numărul STAN666. Cei mai mulţi oameni ştiu că Biblia face referinţă la acest număr ca şi un fel de codificare a numelui fiarei, adică a lui Antihrist, care urmează să vină. La început am crezut că poate aşa s-a nimerit când i-a fost repartizat numărul şoferului. Dar se pare că nu. Se pare că şoferul a dorit să aibă acest număr şi dovada sunt şi literele, care fac parte toate din numele ldiavolului, adică „Satan”.

Nu ştiu cine este şoferul, dar nu cumva şi-a ales numărul ca să arate că este un închinător al Satanei? Nu cunosc informaţii specifice, dar se zvoneşte că ar fi exista mai o sectă de satanişti în Chişinău.

Aş vrea să amintesc tuturor cititorilor ce spune Sfânta Scriptură despre soarta diavolului şi a celor care îl urmează:

Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat; şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pămânutlui, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. (Apocalipsa 20:7-10)

Poate ar fi necesar ca şi creştinii să atârne pa maşini, în birouri, în case, inscripţii cu versete din Biblie care mărturisesc despre Domnul Isus Hristos şi mântuirea pe care o putem avea prin credinţă în El. Ce credeţi desrpe aceasta?