Are creştinul nevoie de cartea de muncă?

Carnete de muncă

Am primit această întrebare de la o cititoare a portalului nostru şi voi răspunde în acest articol.

Cartea de muncă este un document de care beneficiază posesorul

În acest document sunt înregistrate locurile de muncă, perioadele, rolul, etc. Aceasta îi va permite posesorului să argumenteze atunci când va pretinde la anumite beneficii sau privilegii din partea statului.

Creştinul trebuie să fie un bun cetăţean

Cărticica de muncă este o rânduială bună stabilită în stat pentru a proteja pe muncitor. Faptul că unii fac abuz de ea este un alt lucru, dar în esenţă, cărticica de muncă a fost totdeauna o mărturie care a slujit în favoarea posesorului. Şi apoi, Dumnezeu în Sfânta Scriptură ne învaţă să fim buni cetăţeni şi să respecăm bunele rânduieli stabilite de stat tot pentru binele nostru. Iată cum scrie Apostolul Pavel în Epistola către Romani:

Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc, îşi vor lua osânda. (Romani 13:1-2)

Şi mai important este pentru creştini să muncească

Problema este că nu neapărat prezenţa unei cărţi de muncă dovedeşte că cineva lucrează cu adevărat. Unii au cărţi de muncă, dar tot se ţin de schimbat locul de muncă şi nu prind rădăcini nicăieri, pentru că nu se ţine munca de ei. Aceasta este o mărturie rea pentru orcine, şi mai ales pentru un creştin. Apostolul Pavel a scris:

În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate, care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile, pe care le-aţi primit de la noi. Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit în neorânduială, între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămuirit: “Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.” Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceştiea şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce pâinea lucrând în linişte. (2 Tesaloniceni 3:6-12)

Unde lucrezi? Ai o meserie? Cu ce le slujeşti oamenilor? Îţi mănânci pâina câştigată de tine, sau mănânci de pomană pâinea altuia, adică fără să lucrezi pentru ea? Fereşte-te de neorânduială şi de oamenii care nu lucrează nimic şi se ţin de nimicuri. Nu fi unul din ei şi nu le urma exemplul rău.